‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Lõimingumeetod toetab õpilase teadmusloomet – kas see on võimalik?

Iga-aastane teaduskonverents on ukse ees ja tänases postituses anname ülevaate, mida meie õpilased uurivad.

Teaduskonverentsi eesmärgiks on läbi lõimingu, õppetegevuste, ülesandepüstituse ning hoiakute arendada õpilases iseseisvust, loovust, ettevõtlikkust ja vastutusvõimet (kooli õppekava).

Teaduskonverents toimub 18. veebruaril.

Esimene klass

1. klassi teaduskonverentsi teemaks on “Mina olen”. Ettevamistused juba käivad täies hoos ja lapsed on koos vanematega uurinud oma sugupuud. Selle nädala eesmärgina on õpilastel vaja uurida oma vanemate või vanavanematega juhtunud õpetlikke lugusid.
Lood, mis on aset leidnud vanemate või vanavanemate lapsepõlves ja mille kohta saaks öelda mõne rahvatarkuse nagu nt “õnnetus ei hüüa tulles”, “9 korda mõõda, 1 kord lõika” või mõne muu vanarahva tarkuse.

Koos vanemaga välja valitud jutukese esitabki laps õpilaskonverentsil teistele koolikaaslastele ja paneb proovile ka oma esinemisoskuse.

Teine klass

2. klassi teadusprojekti teema on “Eesti paistab raamatust”. Projekti raames uurivad õpilased erinevaid eakohaseid Eesti kirjanike raamatuid Eesti kohta. 
Projekti käivitamiseks külastas meid 15. jaanuaril Sõle raamatukogu juhataja, kellel olid tutvustamiseks kaasas teemakohased raamatud.

Iga laps sai valida ja laenutada endale meelepärase raamatu. Projekti esmane tegevus oli raamat läbi lugeda jaanuari lõpuks.
Täiendavate küsimuste toel ja lapsevanema abiga kirjutatakse raamatu kohta kokkuvõte. Kokkuvõtte lausetest ja illustreerivast materjalist kujundab õpilane plakati.
Plakateid viimistleme ja ettekandeid harjutame 8.-12. veebruaril.
Plakati esitlus on teaduskonverentsi päeval.

Kolmas klass

3. klassi õpilased analüüsivad teadusprojekti raames Eestis valminud filmi. Projekti sisse mahub õppekäik Filmimuuseumi, enda poolt valitud filmi vaatamine ja analüüsimine tugiküsimuste abil ja esitluse kokkupanek esitlusprogrammis.

Tulemuseks on esitlus. Mis filme valitakse, selgub lähiajal. Õpilased on põnevil ja on teada, et filmivalikusse kuuluvad kindlasti “Supilinna salaselts” ja Fred Jussi “Olemise ilu”.

Neljas klass

Teaduskonverentsil on 4. klassil teemaks “Rahvuslik õnn”, mis võtab luubi alla eestluse ja õnne teemad.
Projekti sisuks on õpilastel läbi viia intervjuu Eesti tuntud tegelasega ja uurida tema käest mitme asja kohta. Täpsemalt siis eestlaseks olemise, õnne valemi ja koolis käimise kogemuse kohta.

Teaduskonverentsil esineb õpilane ettekandega oma intervjueeritava kohta.

Viies klass

5. klassi teadusteema on “Vee uurimine kooskõlas majandusega ja minu endaga”.

Õpilased otsivad vastuseid küsimustele:

  1. Kuidas mina saan vett säästa?
  2. Kui palju vesi maksab?
  3. Kus kohas on vesi peidus (pakendid, toodete valmistamine)?
  4. Kuhu vesi kaob, vesi kui valuuta?
  5. Kuidas prügi vett mõjutab?

3-4 õpilast uurivad sama teemat, tehes tihedat koostööd. Iga õpilane teeb oma ettekande, milles analüüsib oma töö tulemusi ja põhjendab, miks ja kelle jaoks on tema uurimus vajalik.

Lõiming: Tihe koostöö toimib loodusõpetuse, matemaatika ja eesti keele vahel.

Kuues klass

6. klassi teemaploki “Minu õnne ja rõõmu valem” projekti ideeks on õpilastel anaüüsida enda emotsioone, tegevusi ja mõtteid päevikuvaatluse põhjal ning neist tekkinud tähelepanekutele leida kinnitust või märkmeid ka teaduses tehtud uuringutest. Mõtiskletakse, missugune vorm on päevaraamat, kuidas seda kirjutatakse ning missuguseid iseloomulikke tunnuseid sisaldab.

Uuritakse erinevaid päevikuid: loetakse kohustusliku kirjandusena Sören Olssoni, Anders Jacobssoni “Berti päevikud” ning sealhulgas muid tekstikatkeid päevaraamatutest.

Loetud kirjandusteose kohta luuakse kunstiõpetuses illustratsioon ning tutvutakse illustratsiooni olemuse ning põhimõtetega.

Järgnevad 7 vaatluspäeva, mis sisaldavad nii sissekannete kirjutamist kui kunstiliselt oma mõtete kujutamist. Uuritakse iseend, oma rõõme, igapäevaseid tegevusi ning tehakse samal ajal  kirjalikke ja visuaalseid tähelepanekuid.

Lõpp-produktina valmib autoportree iseendast ning ettekanne tehtud tähelepanekutest valitud teemadel.  

25. jaanuaril alustasid kõik 6. klassi õpilased vaatluspäeviku täitmist ning tänaseks  on valminud ka põnevad illustratsioonid loetud kirjandusteose kohta.

Õppijate vaates toetab lõimingumeetod teadmusloomet läbi selle, et toetab tervikliku aineülese maailmapildi kujunemist ja kriitilist mõtlemist. Läbi pideva probleemilahenduse avastatakse, luuakse, katsetatakse, leiutatakse, tehakse järeldusi.

Kutsume kuulama ettekandeid! Täpsem info Stuudiumis.