Väärtused

OMA VÄÄRTUSED OLEME SÕNASTANUD TEESIDENA, MIDA ILMESTAVAD VANASÕNAD EESTI RAHVAPÄRIMUSEST.

Usume, et:

*Iga inimene on isiksusena unikaalne, samuti tema vajadused arenguks.​ Iga lind lendab sinnapoole, kus nokk näitab. Mitmed pead, mitmed mõtted; mitmed käed, mitmed tööd.

*Koostöö on väärtus, igaühel on midagi panustada ja võita. Mitu pead on ikka mitu pead. Üks and niidikese, teine and niidikese, üle hulga saab ühele hame. Abi hiirest, abi hiire pojast.

*Inimene toimetab Maal kestlikult.

*Inimene arvestab enda ja teistega. Tunne enne iseennast, pärast teisi. Igamees teab, kus tal king pigistab. Kuda sina teistele, nõnda teised sinule. Kis kõikide meele järele püüab olla, ei saa kellegi meele järele. Teiste pääle külvad, oma päält lõikad.

*Inimsuhted on õnne alus. Suhtlemist saab õppida. Sõna vägi on suurem kui sõjavägi. Mis südamest tuleb, läheb südamesse.

*Keegi ei tohi teise kallal vägivalda tarvitada (füüsilist ega vaimset). Külva head, siis kasvab head. Tee head, siis leiad head. Parem vaagnatäis leent rahuga ära süüa kui katlatäis suppi riiuga. Keelega tapetas enamb inimesi kui kirvega. Peksmise hoobid lähevad keha külge, aga sõnade peks läheb kehast läbi. Sõnahoobid on vahest valusamad kui käehoobid.

*Ettevõtlikkus tagab parema toimetuleku elus. Kes vette ei hüppa, see ujuma ei õpi. Tahad sikku kätte saada, võta sikul sarvest kinni.

*Loovus aitab muutustega toime tulla ja pakub rahulolutunnet. Tegija tege tühäst ka tükü. Tark mies kisub kivestki leiväd väljä.

*Sisemine motivatsioon on inimese kõige võimsam arengumootor. Oma tahtmine om iki pääasi. Uma miil kuningas, uma pää perremiis. Tarkust ei saa kulbiga päha tõsta.

*Vastutama saab õppida vastutades. Igaüks on oma õnne sepp.

*Õppimine on nauditav ja kestab terve elu! See inimene on rikas, kes palju õppind. Ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis. Inime on kaheksakümmend aastat koolipoiss.

*Me kõik õpime üksteiselt. Töö teisele, õpetus omale.

*Eksimine on õppimise osa. Egas inimene enne tark ei ole, kui ta rumal ära ei ole olnud. Tegijal juhtub mõndagi.
Ise tegemine on tõhusam, kui teadmine kuidas tehti. Ei saa sohva pääl sepaks õpitud.

*Tulevikku suunatud haridus nõuab tõhusaid tööriistu. Ära püüa kurge kirvega.