Väärtused

Oma väärtused oleme sõnastanud teesidena, mida ilmestavad vanasõnad meie rahvapärimusest.


Usume, et:

Iga inimene on isiksusena unikaalne, samuti tema vajadused arenguks.

 • Iga lind lendab sinnapoole, kus nokk näitab.
 • Mitmed pead, mitmed mõtted; mitmed käed, mitmed tööd.

Koostöö on väärtus, igaühel on midagi panustada ja võita. 

 • Mitu pead on ikka mitu pead. 
 • Üks and niidikese, teine and niidikese, üle hulga saab ühele hame.
 • Abi hiirest, abi hiire pojast.

Inimene arvestab enda ja teistega. 

 • Tunne enne iseennast, pärast teisi. 
 • Igamees teab, kus tal king pigistab. 
 • Kuda sina teistele, nõnda teised sinule. 
 • Kis kõikide meele järele püüab olla, ei saa kellegi meele järele. 
 • Teiste pääle külvad, oma päält lõikad.

Inimsuhted on õnne alus. Suhtlemist saab õppida. 

 • Sõna vägi on suurem kui sõjavägi. 
 • Mis südamest tuleb, läheb südamesse.

Keegi ei tohi teise kallal vägivalda tarvitada (füüsilist ega vaimset).

 • Külva head, siis kasvab head. 
 • Tee head, siis leiad head. 
 • Parem vaagnatäis leent rahuga ära süüa kui katlatäis suppi riiuga. 
 • Keelega tapetas enamb inimesi kui kirvega.
 • Peksmise hoobid lähevad keha külge, aga sõnade peks läheb kehast läbi. 
 • Sõnahoobid on vahest valusamad kui käehoobid.

Ettevõtlikkus tagab parema toimetuleku elus. 

 • Kes vette ei hüppa, see ujuma ei õpi. 
 • Tahad sikku kätte saada, võta sikul sarvest kinni.

Loovus aitab muutustega toime tulla ja pakub rahulolutunnet. 

 • Tegija tege tühäst ka tükü. 
 • Tark mies kisub kivestki leiväd väljä.

Sisemine motivatsioon on inimese kõige võimsam arengumootor.

 • Oma tahtmine om iki pääasi. 
 • Uma miil kuningas, uma pää perremiis.
 • Tarkust ei saa kulbiga päha tõsta.

Vastutama saab õppida vastutades. 

 • Igaüks on oma õnne sepp.

Õppimine on nauditav ja kestab terve elu! 

 • See inimene on rikas, kes palju õppind. 
 • Ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis.
 • Inime on kaheksakümmend aastat koolipoiss.

Me kõik õpime üksteiselt.

 • Töö teisele, õpetus omale.

Eksimine on õppimise osa. 

 • Egas inimene enne tark ei ole, kui ta rumal ära ei ole olnud. 
 • Tegijal juhtub mõndagi.
 • Ise tegemine on tõhusam, kui teadmine kuidas tehti. 
 • Ei saa sohva pääl sepaks õpitud.

Tulevikku suunatud haridus nõuab tõhusaid tööriistu.

 • Ära püüa kurge kirvega.