Meie inimesed

MEIE KOOLI JUHIB:

 

Merike Mätas
Koolijuht

Usun, et  tulevikku vaatav kool algab kaasavast koolijuhtimisest. Mulle on silma jäänud tulemused, kus strateegia loomisesse olid kaasatud nii õpilased, õpetajad kui ka koolivälised spetsialistid, kogukond, lapsevanemad  ja isegi vilistlased. Olen valmis õppima ka teiste kogemustest, tehes koostööd uute lahenduste, ressursside ja metoodikate leidmisel nii Eesti kui ka piiritaguste koolide-ja kogukondadega, suhtlen riigi ja koolipidajaga,  õppijatega,  õpetajate-ja koolijuhtide võrgustikega, püüdes ka ise olla põlvkondadeülene eeskuju.
Olen lõpetanud TLÜ, Eesti Diplomaatide kooli, The University of International Business and Economics hiina ärikeele intensiivprogrammi Hiinas ning täiendanud end pedagoogikaalaselt kursustel Tartu Ülikoolis. AOEC poolt diplomeeritud mentorina olen abistanud alustavaid ettevõtjaid EAS Ärimentorprogrammis.  Õpetajakarjääri alustasin EBS-is toimunud suveülikoolis, kus ma juhendasin e-Estonia koolitusprogrammi Hiina välistudengitele. Seejärel osalesin mitmes koostööprojektis, mille eesmärk oli suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise kogemuse. Viimastel aastatel olen üha enam pühendumas Eesti nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisele põhikoolis. 2022.aasta juunis lõpetasin HARNO koolijuhtide järelkasvuprogrammi.
Täiendkoolitustel olen omandanud kogemusnõustaja, haridustöötajate superviisori ning praktilise grupijuhtimise ja sotsiomeetria alased teadmised.
Kokkuvõttes arvan, et kaasaegne koolijuhtimine tähendab pidevat suure pildi tajumist, trendide jälgimist, süstemaatilist arenguvõimaluste loomist ning iga õpilase edusse uskumist, aga samas ka enesearengut, et olla kirglik ja põhjalik selle suhtes, mida sa ette võtad ja pildile tood.
Selle kõige taustal pean väga oluliseks oskust säilitada inimlikkus, tänulikkus ja alandlikkus elu ees ning julgus küsida vajadusel ka nõu ja abi. 
 
Toredat koostööd ja palju koolirõõmu meile!
 

Kristi Laanemäe
Kooli pidaja esindaja ja õppetöö konsultant
Õpetamine on korraga nii kunst kui ka teadus. Ja haridus on kõige tähtsam asi üldse. On väga hea tegeleda kõige tähtsama asjaga. Nagu kõik inimesse puutuv, on ka õpetamine ja õppimine, väga paljude muutujatega võrrand, mille lahendamisel kõik kõigilt pidevalt õpivad. Olen omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonnast ja magistrikraadid samast ülikoolist kunstiõpetuse õpetaja ja uusmeedia erialalt. Töötan ka Tallinna Ülikoolis lektorina ning koolitan õpetajaid. Samuti olen mitmete õpikute autor ja annan oma panuse Riikliku Õppekava arendusse.

MEIE KOOLIS ÕPETAVAD:

Kätlin Kallas
klassiõpetaja
Pean oluliseks, et õpilased oskaksid ennast ja oma kaaslasi analüüsida. Koolirõõmu tagab usalduslik suhe õpetajaga ning võimalus jääda iseendaks. Eksimus on edasiviiv kogemus, mitte õnnetus. Inspiratsiooni ja väljakutseid! Oman haridusteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist. Pärast nelja aastat Soomes elamist olen õpetajana tagasi Eestis, nautides  laste seltsi ja nendega koos maailma avastamist.

 

Karin Kangur
klassiõpetaja
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistrina. Sealt edasi töötanud koguaeg lastega- naudin seda siiani. Lapsed on tohutu inspiratsiooni allikas- oma mõtete, ideede, tegemiste ja olemusega. Pean oluliseks uudishimu ja insipreeriva keskkonna loomist, püüan luua ja hoida laste koolirõõmu.

 

Merike Kikas
klassiõpetaja
Mulle meeldib ütlus: ”Ole ise muutus, mida tahad maailmas näha.” Soov muuta maailma paremaks on minus koguaeg olemas olnud ja usun, et igaühe panus sellesse on oluline.  Arvan, et vabas ja inspireerivas keskkonnas kasvamine on arendav.  Peamine eesmärk elus on olla õnnelik ja otseselt seotud meie valikutega. Minu hobi ja elustiil on käsitöö, mis on nii eluline vajadus kui loomulik oskus.
Soov jagada lastega oma kogemusi ja teadmisi on toonud mind kooli õpetajaks alates 2002. aastast, mil omandasin käsitöö- ja kodunduse õpetaja eriala Tallinna Ülikoolis. Algõpetuse didaktika täiendkoolituse läbisin 2004. a Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses. Täiendanud end EKA Avatud akadeemias, kus läbisin Kunstiõpetaja lisaeriala kursuse 2017 a.  ja Tekstiilidisaini kursuse 2020. a

 

 

Eva-Stella Ilves
klassiõpetaja

Pedagoogika – see on üks huvitav teadus – see on teadus inimesest kui õppivast olendist, kus mõlemad osapooled on tegelikult nii õppijad kui suunajad. Hariduse roll on seal osata märgata. Minule meeldib õppida ja areneda, samuti märgata. Siiani olen märganud elu ja maailma koolieelikutega, nüüdsest vahvate ja põnevil kooliõpilastega.
Loova Tuleviku koolis loome koos olukordasid, kus õpilased saavad katsetada, kogeda ja eksida, et õppida ja olla eluks valmis.
“Sest kõige raskem kool on elukool. Sa ei tea kunagi, mis klassis sa oled ja millal tuleb järgmine eksam. Isegi maha kirjutada pole võimalik, sest kellelgi teisel pole sinu varianti” (T. Stewart).
Järelikult peame inimestena õppima ellu jääma ja kohanema. Siin koolis teeme seda lõbusalt!

Anneli Võsandi
klassiõpetaja

Õppimine on minu jaoks kui seitsme peaga lohe. Iga kord, kui mingis asjas selgust saan, hüppavad justkui iseeneslikult välja kolm uut asja, mida veel juurde õppida saaks ning armastan õppimist sama palju kui õpetamist. Hariduses on minu jaoks äärmiselt oluliseks õpilaskesksus, õppija individuaalsusest lähtumine ning seda kõike muidugi õppimisele teaduspõhiselt lähenedes. Bakalaureusekraadi omandasin humanitaarpedagoogika vallas ning tollal sai valitud kõrvalerialadeks ajalugu ning inimeseõpetus. Koolis töötades märkasin aga seda, kui paljud õpilased vajavad igapäevaselt täiendavat tuge ja abi ning mis kõige olulisem, mõistmist. Seega viisid edasised õpingud mind aineõppest veidi teises suunas ning 2019 aasta sain kätte eripedagoog-nõustaja magistrikraadi.
Õpetajana töötan aastast 2016 ning senine õpetamiskogemus on möödunud I ja II kooliastme õpilaste seltsis nii tava- kui ka eriklassides. 

 

 
Ingel Terasmees-Mellik

klassiõpetaja

 

Minu teekond õpetajana algas 2011. aastal, kui pärast TÜ bakalaureuseõpinguid sukeldusin pea ees keelekümblusesse. Tänaseks olen TLÜ magistrikraadi (cum laude), tohutu hulga pedagoogiliste koolituste ja hindamatu kogemuse võrra rikkam, kuid igal juhul käib õppimine edasi, sest hea õpetaja peab tahtma ka ise pidevalt areneda. 

Mul on vedanud – olen saanud õpetada igas kooliastmes, sh tava-, väike- ja keelekümblusklassides, nii algklasse, suuremaid põhikooliõpilasi kui gümnasiste. Lisaks viisin kolleegiga läbi koolitusi „Õppimisrõõm algklassides“ ning andsin aasta jooksul eratunde Hiinas.

Pean oluliseks turvalist õpikeskkonda, milles aktsepteeritakse erinevusi ning kus ei kardeta eksida, seetõttu rakendan tundides toimivaid keelekümblusmeetodeid ja tõenduspõhist VEPA Käitumisoskuste Mängu.

Kuulutan kõigile, sest usun seda tõesti ka ise: “Õppida on väga lahe!“

 
Marlene Timmi

inglise keel

Olen omandanud enda pedagoogilise hariduse Tartu Ülikoolis võõrkeeleõpetaja erialal ning töötanud praeguseks viis aastat inglise keele õpetajana. Minu jaoks on õppimine elukestev protsess, sest alati on uusi teadmisi, mida omandada, oskusi, mida lihvida ja kogemusi, mida saada. Keeleõpe seda enam: keel on nagu inimene, kes pidevalt muutub ja areneb, lastes ühiskonnal ja ajalool end vormida. Sellega sammu pidamiseks tuleb keelt pidevalt praktiseerida. Sellest lähtun ka enda tundides, kus püüan läbi erinevate meetodite simuleerida autentset keelekeskkonda. Samal ajal usun, et vigade tegemine on õppimise loomulik osa ning julgustan õppijaid alati häbitundeta proovima ja katsetama, teineteist toetama ja enda arengut analüüsima. Keelte õppimine avardab silmaringi ja aitab meil teineteist paremini mõista – nii keeles kui kultuuris, väärtustes ja tõekspidamistes. Selle pärast on minu eesmärgiks õpetajana sütitada õppijates kestev huvi keelte õppimise vastu.
“A different language is a different vision of life.”  -Federico Fellini