Meie inimesed

MEIE KOOLI JUHIVAD:


Kersti Vana
kooli juht
Õppinud olen palju ning mulle meeldib õppida juurde uusi tarkusi, saada uusi kogemusi. Olen õppinud algklasside õpetajaks ja inglise keele õpetajaks ning täiendanud end magistratuuris hariduse juhtimise alal. Lisaks olen õppinud kvaliteedijuhtimist, sest mulle meeldib teha asju üks kord ja õigesti.
Naudin hetkel tööd kasvavas loomingulises kollektiivis. Uued inimesed toovad juurde uut andekust ning võimalusi veelgi paremini koolitööd korraldada. Me õpime kõik siis, kui sõnast pean, saab ma soovin, ma tahan. Suurepärane on kui õpikust loetut saab praktiliselt läbi katsetada üheskoos kaaslastega. Seda kõike pakub Loova tuleviku kool. Me õpime kõik koos: õpilased, õpetajad, lapsevanemad. Teeme koos oma kooli veelgi paremaks!


Kristi Laanemäe
kooli pidaja esindaja ja õppetöö konsultant
Õpetamine on korraga nii kunst kui ka teadus. Ja haridus on kõige tähtsam asi üldse. On väga hea tegeleda kõige tähtsama asjaga. Nagu kõik inimesse puutuv, on ka õpetamine ja õppimine, väga paljude muutujatega võrrand, mille lahendamisel kõik kõigilt pidevalt õpivad. Olen omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonnast ja magistrikraadid samast ülikoolist kunstiõpetuse õpetaja ja uusmeedia erialalt. Töötan ka Tallinna Ülikoolis lektorina ning koolitan õpetajaid. Samuti olen mitmete õpikute autor ja annan oma panuse Riikliku Õppekava arendusse.

MEIE KOOLIS ÕPETAVAD:


Kätlin Kallas
klassiõpetaja
Pean oluliseks, et õpilased oskaksid ennast ja oma kaaslasi analüüsida. Koolirõõmu tagab usalduslik suhe õpetajaga ning võimalus jääda iseendaks. Eksimus on edasiviiv kogemus, mitte õnnetus. Inspiratsiooni ja väljakutseid! Oman haridusteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist. Pärast nelja aastat Soomes elamist olen õpetajana tagasi Eestis, nautides  laste seltsi ja nendega koos maailma avastamist.

Marje Randver
klassiõpetaja
Tänaseks mõistan ma Ostap Benderi ütlust “LAPSED ON ELU ÕIED!” Õpetaja olla on privileeg ja olen väga tänulik, et saan olla kaaslaseks noorte inimeste arenguteel.  Edu sellel teel seisneb pühendumises ja piisab, kui igaüks meist annab endast parima iga päev! Magistrikraad Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri filoloogias eesti ja võrdleva rahvaluule erialal.


Karin Kangur
klassiõpetaja
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistrina. Sealt edasi töötanud koguaeg lastega- naudin seda siiani. Lapsed on tohutu inspiratsiooni allikas- oma mõtete, ideede, tegemiste ja olemusega. Pean oluliseks uudishimu ja insipreeriva keskkonna loomist, püüan luua ja hoida laste koolirõõmu. 

Merike Kikas
klassiõpetaja
Mulle meeldib ütlus: ”Ole ise muutus, mida tahad maailmas näha.” Soov muuta maailma paremaks on minus koguaeg olemas olnud ja usun, et igaühe panus sellesse on oluline.  Arvan, et vabas ja inspireerivas keskkonnas kasvamine on arendav.  Peamine eesmärk elus on olla õnnelik ja otseselt seotud meie valikutega. Minu hobi ja elustiil on käsitöö, mis on nii eluline vajadus kui loomulik oskus.
Soov jagada lastega oma kogemusi ja teadmisi on toonud mind kooli õpetajaks alates 2002. aastast, mil omandasin käsitöö- ja kodunduse õpetaja eriala Tallinna Ülikoolis. Algõpetuse didaktika täiendkoolituse läbisin 2004. a Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses. Täiendanud end EKA Avatud akadeemias, kus läbisin Kunstiõpetaja lisaeriala kursuse 2017 a.  ja Tekstiilidisaini kursuse 2020. a


Stella Tonni
inglise keel,
5. klassi klassijuhataja
“The English language is a work in progress. Have fun with it” (Jonathan Culver). Selle tsitaadi viimane pool iseloomustab minu õpetamise meetodit. Kui vähegi võimalik, siis proovime igas tunnis leida hetke, kus ühendada keeleõppimine ja lõbu. Keeleõppimine ja lõbu on miski, mis iseloomustab ka mind ennast. Erinevate võõrkeelte õppimine on mind huvitanud juba noorest east. Elu jooksul olen proovinud selgeks saada palju erinevaid keeli, nt soome, vene, prantsuse, saksa, araabia, hispaania, katalaani keele. Siiski peab tunnistama, et ainsana sai korralikult selgeks ainult inglise keel. Kuis nii? Siin aitas kaasa suur huvi ja kirg inglisekeelsete riikide kultuuri vastu, mis ärgitas ming kuulama, lugema ja nägema asju selles võõrkeeles.
Kõrgkoolid, mille uksi olen kulutanud on Tallinna Kunstigümnaasium (1-12 kl), Tartu ülikool (BA, Inglise filoloogia ja kirjandus) ja Universitat de Rovira i Virgili (Kataloonia/Hispaania, MA, Inglise keele õpetamine võõrkeelena). 
Tulles tagasi tsitaadi juurde, siis huumoril ja lõbul on minu elus tähtis koht ning seda peab leiduma igas päevas, igas meie tegevuses, k.a ka Loova tuleviku kooli inglise keele tundides.


Merilyn Martis
eesti keel, kirjandus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,
impro huviringi juhendaja
Minu elus on tähtis koht olnud just loomingulistel elualadel. Olen kaasa löönud nii impro- ja tudengiteatris, tegelenud tantsimise ja laulmisega kui ka mänginud pilli. Loomine on sütitanud, inspireerinud sedavõrd, et pean täna südameasjaks tuua oma kirge ja mängulisust ka kogu õppetöösse. Olgu selleks siis kasvõi grammatiliste nüansside seletamine või aastaarvude meelde jätmine. Loomingulisus on miski teadmistest kõrgeim eesmärk enese leidmises, mis annab meile kätte võtmed avada just endile kõige õigemaid uksi, märgata oma tugevusi.
Õpetamiskogemus alates 2016. aastast erinevates koolides, kus olen tegutsenud nii eesti keele ja kirjanduse kui klassiõpetajana. Sealhulgas juhendanud huvikoolis igas vanuses vene emakeelega lapsi ning ka meist erineva kultuuritaustaga muukeelseid õpilasi.
Unistus on luua uut haridusesisu, mis arvestaks iga õppija individuaalsusega!


Gedi Põder
loodusõpetus,
7. klassi klassijuhataja
Olen õpetajana pigem toetaja, suunaja ja õpilaste kaasteeline. Minu jaoks on iga õpilane omanäoline ja ainulaadne, see teebki selle töö eriliseks. Naudin igat mõtet, küsimust ja ideed, mis sütitab kaasa mõtlema ning lahendusi leidma. Miks just loodus? Me ju ise oleme ka loodus. Oluline on märgata seda ilu ja muutumist nii  looduses kui meis endis. Kuulen, näen ja tunnen.
Olen omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi ja lōpetanud Tallinna Ülikooli Loodusteaduslike ainete ōpetaja magistriōppe.Andreas Viikvald
matemaatika

“Matemaatika – see on imelihtne” – see ütlus pärineb mu põhikooli matemaatikaõpetaja seinalt ja saadab mind siiani. Algselt ei arvanud sellest ütlusest midagi, pigem vaidlesin vastu. Aastatega olen jõudnud tõdemuseni, et nii see on. Mina usun, et matemaatika on jõukohane igale õpilasele kui vaid püüda seoseid näha. Nagu ma ka oma õpilastele korrutan, siis matemaatika on ainus kindel asi elus – “kaks korda kaks on alati neli”.
Lisaks matemaatikale huvitavad mind väga keeled. Olen õppinud lisaks inglise keelele norra ja hispaania keelt, 2019-2020 elasin aasta Barcelonas. Matemaatika on minu jaoks samuti üks keeltest – enim kõneldud keel maailmas.
Tallinna 21. kooli lõpetasin 2013. aastal. Edasi suundusin Tartu Ülikooli skandinavistika erialale norra keelt õppima, kõrvalerialana psühholoogiat. Olles 1,5 aastat norra keelt õppinud taipasin, et igatsen matemaatikat. Vahetasin eriala ja 2019. aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis haridusteaduste matemaatika- ja füüsikaõpetaja suunal. Hetkel õpin Tartu Ülikooli magistrantuuris matemaatika- ja informaatikaõpetajaks, kõrvalerialana õpin ka füüsikaõpetajaks.  Õpetajana olen koolis töötanud alates 2017. aastast.Kristin Braks
kunstiõpetus,
6. klassi klassijuhataja
Õppimine koolis ei pea olema ainult range ja piiritletud. Kunst võimaldab piire kombata, neid ületada ja rõõmu tunda ka pisimatestki saavutustes. Kunstiaines koolis saab lisaks tehniliste ja praktiliste oskuste õpetamisele avardada õpilase silmaringi ja pakkuda eduelamust. Toetan õppetöös iseseisvuse ja loovuse arengut ning suunan õpilasi kunstis nägema ja ära tundma eelkõige iseennast läbi nende individuaalsete huvide ja võimete. Olen lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini eriala ning omandanud Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja õppekavalt magistrikraadi. Lisaks õpetamisele koolis tegelen disainiga ja multimeedia-alaste koolitustega. Enesetäiendamiseks olen läbinud mitmeid kunstialaseid kursusi ning järgin elukestva õppe põhimõtet. Õppida on mõnus!Kristi Paatsi
ajalugu

Tulin Loova Tuleviku kooli vabatahtlikuks õpetajaks oma põhitöö kõrvalt Edumuse programmi kaudu. Igapäevaselt töötan Kalamaja muuseumi juhatajana see on Põhja-Tallinnasse tekkiv kogukonnamuuseum, mida luuakse koostöös kohalike inimestega ja avab uksed 2021. aasta sügisel. Muuseumitöö ja ajalugu on olnud mu kirg juba väga pikalt ja kümme aastat muusumipedagoogina töötamist, võin mõnuga jutustada lugusid vanalinna kummitustest kuni Kalamaja vaalani ja tuua oma kogemust ja mängulisi võtteid muuseumipedagookiast ka koolitundi.Agnes Sild
kehaline kasvatus
Lapsed on minu õpetajad. Õpetajaamet on minu jaoks suur privileeg. Pean tähtsaks lisaks liikumisõpetusele ka väärtuskasvatust ja seda oma tundides edasi anda. “Ainult südamega näed hästi, kõige tähtsam on silmale nähtamatu.” – Antoine de Saint-Exupery. Miks just kehaline kasvatus? Sest sport teeb mind õnnelikuks ja soovin, et iga laps tunneks sportimisest rõõmu.
Õpin Tallinna Ülikoolis klassiõpetaja eriala. Kõrvalerialaks inimeseõpetus ja valikainetena võetud liikumisõpetus.
Sander Traks
kehaline kasvatus
Liikumine ja füüsiline aktiivsus on terve keha ja vaimu alus. Proovin olla lastele eeskujuks ja anda neile edasi mõtteviisi mis tähtsustab füüsilist aktiivsust ja tervislike eluviise kogu elu. Olen lõpetanud Audentese spordigümnaasiumi käsipalli erialal, peale mida õppisin Tallinna Ülikoolis mõnda aega turundust ja sel alal ka natukene töötanud, kuid üsna kiirelt leidsin tee tagasi oma tõelise kire spordi juurde. Hetkel toimetan aktiivselt käsipalliklubi juhtimise ja kehalise kasvatuse õpetajana. Oman ka Eesti Olümpiakomitee poolt väljastatud treenerikutse 5. taset.Janeli Ait
muusikaõpetus,
hääleseade, soololaul, koorilaul/ vokaalansambel huviringi juhendaja
Olen kasvanud muusika keskel terve oma noore elu, kuid võin juba praegu öelda, et muusika on kindlasti üks osa minust ja minu maailmast. Laulmine on üks minu suurimaid kirgi, lisaks valdan ka päris mitut muusikainstrumenti nagu näiteks klaver, saksofon, trummid ja kitarr. Minu suurimaks eesmärgiks õpetajana on tuua muusikarõõm iga õpilase südamesse. Näidata, et muusika ei tähenda ainult pealtnäha igavat nooditeooriat või muusikapala, mis pärineb aastast 1830. Muusikamaailm on tohutult suur ja lai, seega leiab kindlasti igaüks enda jaoks midagi, mis on just talle kõige meelepärasem ja sobivaim. Mina usun, et just hea muusika kuulamine on parim viis päeva alustamiseks. 

Pille Tamm
logopeed

Olen lõpetanud TÜ eripedagoogika osakonna eripedagoogi- logopeedina 1993. aastal. Leian, et mulle on iseloomulik suur teadmistejanu, mistõttu olen aastate jooksul osalenud arvukatel erialalistel ja oma erialaga haakuvatel täienduskoolitustel. Ühtlasi oman mitmekesiseid töökogemusi, praktiseerides nii haridus- kui ka meditsiinisüsteemis.Kõige enam meeldib mulle mu töö juures suhelda erinevate inimestega. Soovin olla vajalik, et aidata eri vanuses inimestel ületada või leevendada tekkinud kõne- ja/või üldisi arenguprobleeme.Koolis pooldan õpikeskkonnana interaktiivse ja harjumusliku, tavapärase õppe integreerimist. Ideaalis võiksid õpilastel olla õppetöös kasutamiseks tahvelarvutid. Ka pean oluliseks supervisiooni, et noored õpetajad leiaksid koolis omale õige koha.Elamisel lähtun budistlikust mõtteviisist, mis kõlab umbkaudu nii: kui oled leidnud õige suuna, siis pole muud, kui selles suunas edasi liikuda.

Urve Kaur
koolipsühholoog

“If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be.” (Maya Angelou).
Tundub, et selle USA kirjaniku, luuletaja ja kodanikuõiguste aktivisti tsitaadi vaimust kantuna – igaühe õigusest olla hämmastav oma kordumatuses – siin koolis lapsi õpetatakse ja kasvatatakse. Meie õpetajad on selles absoluutsed meistrid ja õpilast ei suruta “normaalsuse” anonüümsesse vormi.
Vahel võib siiski olla kohustuste ja valikutega keeruline hakkama saada. Olen siis toeks, ära kuulamas ja abiks lahendusi leidmas, nii lapsele, õpetajale kui ka lapsevanemale.
Lisaks magistrikraadile psühholoogia erialal Tartu Ülikoolist, olen lõpetanud ka Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistriõppe.
Pean oluliseks jätkuvat enesetäiendamist: osalen regulaarselt erialastel koolitustel. Töös kasutan peamiselt kognitiivse käitumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.Mari Kirme
kooli juhi abi
Li Langebraun
pilliringi juhendaja

Olen lasteaiast saati palju laulnud ja aktiivselt muusikaga tegelenud. Siiani! Muusikakooli lõpetasin viiuli erialal, aga õppisin lisaks väikekannelt, rahvamuusikat, gümnaasiumis basskitarri ja kontrabassi. Iseseisvalt veel kitarri ja ukuleelet. Seega keelpillid on minu lemmikud! Praegu on käsil muusikapedagoogika eriala EMTAs (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias) ja igapäevaselt õpetan erinevates koolides muusikavaldkonna aineid, laulan vanamuusikaansamblis ja mängin erinevaid pille projektipõhiselt. Muusika võlub mind oma suuruses, ilus ja mitmekülgsuses.
On suur rõõm seda imet kogeda, jagada ja näha sära ja uudishimu õpilaste silmades, olgu see pillikeelest, laulust, mõnest rütmist, liikumisest, erilisest helist…