Meie inimesed

Merike Mätas
koolijuht
merike.matas@tulevikukool.edu.ee

Usun, et  tulevikku vaatav kool algab kaasavast koolijuhtimisest. Mulle on silma jäänud tulemused, kus strateegia loomisesse olid kaasatud nii õpilased, õpetajad kui ka koolivälised spetsialistid, kogukond, lapsevanemad  ja isegi vilistlased. Olen valmis õppima ka teiste kogemustest, tehes koostööd uute lahenduste, ressursside ja metoodikate leidmisel nii Eesti kui ka piiritaguste koolide-ja kogukondadega, suhtlen riigi ja koolipidajaga,  õppijatega,  õpetajate-ja koolijuhtide võrgustikega, püüdes ka ise olla põlvkondadeülene eeskuju.

Olen lõpetanud TLÜ, Eesti Diplomaatide kooli, The University of International Business and Economics hiina ärikeele intensiivprogrammi Hiinas ning täiendanud end pedagoogikaalaselt kursustel Tartu Ülikoolis. AOEC poolt diplomeeritud mentorina olen abistanud alustavaid ettevõtjaid EAS Ärimentorprogrammis.  Õpetajakarjääri alustasin EBS-is toimunud suveülikoolis, kus ma juhendasin e-Estonia koolitusprogrammi Hiina välistudengitele. Seejärel osalesin mitmes koostööprojektis, mille eesmärk oli suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise kogemuse. Viimastel aastatel olen üha enam pühendumas Eesti nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisele põhikoolis. 2022.aasta juunis lõpetasin HARNO koolijuhtide järelkasvuprogrammi.
Täiendkoolitustel olen omandanud kogemusnõustaja, haridustöötajate superviisori ning praktilise grupijuhtimise ja sotsiomeetria alased teadmised.
Kokkuvõttes arvan, et kaasaegne koolijuhtimine tähendab pidevat suure pildi tajumist, trendide jälgimist, süstemaatilist arenguvõimaluste loomist ning iga õpilase edusse uskumist, aga samas ka enesearengut, et olla kirglik ja põhjalik selle suhtes, mida sa ette võtad ja pildile tood.
Selle kõige taustal pean väga oluliseks oskust säilitada inimlikkus, tänulikkus ja alandlikkus elu ees ning julgus küsida vajadusel ka nõu ja abi. 
 
Toredat koostööd ja palju koolirõõmu meile!

Anneli Võsandi
õppejuht, HEV-õpilase õppe koordineerija 1.-4.klassides, eripedagoog 1.-3.klassides
anneli.vosandi@tulevikukool.edu.ee

Õppimine on minu jaoks kui seitsme peaga lohe. Iga kord, kui mingis asjas selgust saan, hüppavad justkui iseeneslikult välja kolm uut asja, mida veel juurde õppida saaks ning armastan õppimist sama palju kui õpetamist. Hariduses on minu jaoks äärmiselt oluliseks õpilaskesksus, õppija individuaalsusest lähtumine ning seda kõike muidugi õppimisele teaduspõhiselt lähenedes. Bakalaureusekraadi omandasin humanitaarpedagoogika vallas ning tollal sai valitud kõrvalerialadeks ajalugu ning inimeseõpetus. Koolis töötades märkasin aga seda, kui paljud õpilased vajavad igapäevaselt täiendavat tuge ja abi ning mis kõige olulisem, mõistmist. Seega viisid edasised õpingud mind aineõppest veidi teises suunas ning 2019 aasta sain kätte eripedagoog-nõustaja magistrikraadi.

Õpetajana töötan aastast 2016 ning senine õpetamiskogemus on möödunud I ja II kooliastme õpilaste seltsis nii tava- kui ka eriklassides. 

Kristi Laanemäe
kooli pidaja esindaja ja õppetöö konsultant
kristi
@tulevikukool.edu.ee

Õpetamine on korraga nii kunst kui ka teadus. Ja haridus on kõige tähtsam asi üldse. On väga hea tegeleda kõige tähtsama asjaga. Nagu kõik inimesse puutuv, on ka õpetamine ja õppimine, väga paljude muutujatega võrrand, mille lahendamisel kõik kõigilt pidevalt õpivad. Olen omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonnast ja magistrikraadid samast ülikoolist kunstiõpetuse õpetaja ja uusmeedia erialalt. Olen töötanud Tallinna Ülikoolis lektorina ning koolitan õpetajaid ka praegu. Samuti olen mitmete õpikute autor ja annan oma panuse Riikliku Õppekava arendusse.

Karin Kangur
klassiõpetaja
karin.kangur
@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistrina. Sealt edasi töötanud koguaeg lastega- naudin seda siiani. Lapsed on tohutu inspiratsiooni allikas- oma mõtete, ideede, tegemiste ja olemusega. Pean oluliseks uudishimu ja insipreeriva keskkonna loomist, püüan luua ja hoida laste koolirõõmu.

Merike Kikas
klassiõpetaja
merike.kikas
@tulevikukool.edu.ee

Mulle meeldib ütlus: ”Ole ise muutus, mida tahad maailmas näha.” Soov muuta maailma paremaks on minus koguaeg olemas olnud ja usun, et igaühe panus sellesse on oluline.  Arvan, et vabas ja inspireerivas keskkonnas kasvamine on arendav.  Peamine eesmärk elus on olla õnnelik ja otseselt seotud meie valikutega. Minu hobi ja elustiil on käsitöö, mis on nii eluline vajadus kui loomulik oskus.
Soov jagada lastega oma kogemusi ja teadmisi on toonud mind kooli õpetajaks alates 2002. aastast, mil omandasin käsitöö- ja kodunduse õpetaja eriala Tallinna Ülikoolis. Algõpetuse didaktika täiendkoolituse läbisin 2004. a Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses. Täiendanud end EKA Avatud akadeemias, kus läbisin Kunstiõpetaja lisaeriala kursuse 2017 a.  ja Tekstiilidisaini kursuse 2020. a

Eva-Stella Ilves
klassiõpetaja
eva.ilves
@tulevikukool.edu.ee

Pedagoogika – see on üks huvitav teadus – see on teadus inimesest kui õppivast olendist, kus mõlemad osapooled on tegelikult nii õppijad kui suunajad. Hariduse roll on seal osata märgata. Minule meeldib õppida ja areneda, samuti märgata. Siiani olen märganud elu ja maailma koolieelikutega, nüüdsest vahvate ja põnevil kooliõpilastega.

Loova Tuleviku koolis loome koos olukordasid, kus õpilased saavad katsetada, kogeda ja eksida, et õppida ja olla eluks valmis.
“Sest kõige raskem kool on elukool. Sa ei tea kunagi, mis klassis sa oled ja millal tuleb järgmine eksam. Isegi maha kirjutada pole võimalik, sest kellelgi teisel pole sinu varianti” (T. Stewart).
Järelikult peame inimestena õppima ellu jääma ja kohanema. Siin koolis teeme seda lõbusalt!

Ingel Terasmees-Mellik
klassiõpetaja
ingel.terasmees-mellik
@tulevikukool.edu.ee
 
Minu teekond õpetajana algas 2011. aastal, kui pärast TÜ bakalaureuseõpinguid sukeldusin pea ees keelekümblusesse. Tänaseks olen TLÜ magistrikraadi (cum laude), tohutu hulga pedagoogiliste koolituste ja hindamatu kogemuse võrra rikkam, kuid igal juhul käib õppimine edasi, sest hea õpetaja peab tahtma ka ise pidevalt areneda. 

Mul on vedanud – olen saanud õpetada igas kooliastmes, sh tava-, väike- ja keelekümblusklassides, nii algklasse, suuremaid põhikooliõpilasi kui gümnasiste. Lisaks viisin kolleegiga läbi koolitusi „Õppimisrõõm algklassides“ ning andsin aasta jooksul eratunde Hiinas.

Pean oluliseks turvalist õpikeskkonda, milles aktsepteeritakse erinevusi ning kus ei kardeta eksida, seetõttu rakendan tundides toimivaid keelekümblusmeetodeid ja tõenduspõhist VEPA Käitumisoskuste Mängu.

Kuulutan kõigile, sest usun seda tõesti ka ise: “Õppida on väga lahe!“

Marlene Timmi

inglise keele õpetaja
marlene.timmi
@tulevikukool.edu.ee

Olen omandanud enda pedagoogilise hariduse Tartu Ülikoolis võõrkeeleõpetaja erialal ning töötanud praeguseks viis aastat inglise keele õpetajana. Minu jaoks on õppimine elukestev protsess, sest alati on uusi teadmisi, mida omandada, oskusi, mida lihvida ja kogemusi, mida saada. Keeleõpe seda enam: keel on nagu inimene, kes pidevalt muutub ja areneb, lastes ühiskonnal ja ajalool end vormida. Sellega sammu pidamiseks tuleb keelt pidevalt praktiseerida. Sellest lähtun ka enda tundides, kus püüan läbi erinevate meetodite simuleerida autentset keelekeskkonda. Samal ajal usun, et vigade tegemine on õppimise loomulik osa ning julgustan õppijaid alati häbitundeta proovima ja katsetama, teineteist toetama ja enda arengut analüüsima. Keelte õppimine avardab silmaringi ja aitab meil teineteist paremini mõista – nii keeles kui kultuuris, väärtustes ja tõekspidamistes. Selle pärast on minu eesmärgiks õpetajana sütitada õppijates kestev huvi keelte õppimise vastu.
A different language is a different vision of life.”  – Federico Fellini
 
Loe veel õpetaja Marlene kohta siit.

Ille Kalda
matemaatikaõpetaja
ille.kalda@tulevikukool.edu.ee

Et matemaatika ilust aru saada, tuleb matemaatikaga iga päev tegeleda.
Kes tegeleb rohkem, on ka edukam. 

 

Risto Kivi
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
risto.kivi
@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning kaitsnud Kesk-Euroopa Ülikoolis magistrikraadi poliitikateaduses. Olen õpetanud erinevates koolides ja kõrgkoolides ajaloo ning poliitikateadusega seotud aineid ning töötanud ka ajakirjanikuna. Usun, et meil on ajaloost tänapäeva mõistmiseks ja tuleviku aimamiseks nii mõndagi õppida. Ajalugu küll ei kordu (enamasti), ometi riimub väga sageli. Seega on ajaloo tundma õppimises ning tunnetamises oma jagu poeesiat. Seda tahangi lastele õpetada. 

Kaisa Kuusik
kunstiõpetaja
kaisa.kuusik
@tulevikukool.edu.ee

Suure maalritöö mustvalge maailm on nagu meie elu ilma loovuseta. Hall, trööstitu, maitsetu ja värvitu. Minu eesmärk on äratada lastes sügav huvi loomingu ja loomise vastu ning rikastada seeläbi kogu nende elu. Värvide virvarr argipäeva halluse asemel kõlab ju võrratult? Ainult õpetaja, kes on oma aine suurim fänn, suudab seda edasi anda sellise kirega, mis inspireerib, sütitab ja harib. Minu loomulik olek ongi pintsel peos ja nina värvine, kuid tunnen end maru mõnusasti ka klassi ees seistes. 
Magistrikraadi omandasin Talinna Ülikoolis ja olen töötanud erinevas vanuses lastega nii Eestis kui ka Inglismaal. 

Marin Aleksejeva
kehalise kasvatuse õpetaja
marin.aleksejeva
@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud 2015 aastal Tallinna Ülikooli, kus õppisin kehakultuuri ja tervisekasvatuse õpetajaks. Varasemalt olen töötanud liikumis-, kehalise kasvatuse õpetajana ja ujumistreenerina erinevates Tallinna lasteaedades ja koolides.

Kogu oma elu olen olund tihedalt seotud spordiga. Minu lemmikud spordialad on jalgpall, võrkpall ja jooksmine ning väga meeldib avastada enda jaoks uusi spordialasid.
Pean oluliseks, et lapsed tunneksid liikumisest rõõmu ning püüan läbi kehalise kasvatuse tundide ja mängude kasvatada lastes armastust spordi vastu. 

Anneli Sepp
loodusainete õpetaja
anneli.sepp
@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis geograafiaõpetaja eriala. Olen töötanud eri vanuses lastega kõigis kooliastmetes, lisaks olen olnud pikka aega robootika huviringi juhendaja.

Looduses on alati midagi avastada, uurida, vaadelda, katsetada. Oma tundides teen kõik selleks, et õpilane tunneks ümbritseva maailma vastu uudishimu ja huvi. Püüdlen selle poole, et üks loov õpilane leiaks tasakaalu tehisliku ja loodusliku maailma vahel ning rakendan maksimaalselt elulist õpet. Mind teevad rõõmsaks särasilmsed ja entusiastlikud noored. Minu ülim eemärk on looduasainete populaarsust noorte seas tõsta ning näidata neile, et see ei ole midagi rasket ega keerulist, vaid loodusained on elu meie ümber ja osake meist endist.

Loe veel õpetaja Anneli kohta siit.

Karme Beek
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
karme.beek
@tulevikukool.edu.ee

„Uudishimu peab olema teie igapäevane vari, mis teid saadab koolis, mis avab teie silmad ja kõrvad, ja paneb teie suu neid samu küsimusi sõnastama, mida tänapäeval peame ka täiskasvanult iseendale esitama.“ (L. Meri)

Pean oluliseks, et meil oleks huvi elu vastu, 
oskaksime küsida küsimusi ning ei lepiks liiga tihti vastusega: „Sest nii on alati olnud.“ Head suhted ja koostöö, asjadest rääkimine – nendest saab alguse kõik muu (lisaks natuke kriitilist meelt ja palju eneseanalüüsi).

Hariduselt olen eesti filoloog ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Armastan lugemist üle kõige ning olen võtnud eesmärgiks igal aastal läbi lugeda vähemalt 52 raamatut. Usun, et igaühele on olemas raamat, mis just talle sobib ja huvi pakub, tuleb see lihtsalt üles leida. Samuti olen suur keelefänn ning mitmel aastal õpilasi lingvistika olümpiaadile suunanud-meelitanud. Kui mu õpilased kurdavad, et eesti keel on raske ega saa iialgi selgeks, lohutan neid sellega, et keel ei saagi kunagi päris lõpuni selgeks, ta muutub ja areneb pidevalt. See teebki keele huvitavaks.

Ka 
inimestena ei saa me kunagi „valmis“. Õnneks.

Johanna-Maria Jaama
muusikaõpetaja
johanna-maria.jaama@tulevikukool.edu.ee

Olen klassikalist muusikat õppinud eelkoolist kuni magistrikraadi omandamiseni (kammermuusika ja instrumendiõpetaja erialadel), kuid vähemalt sama palju on minu muusikalist taju mõjutanud vanamuusika ja sellega kaasnev improvisatsioon, millega tegelen alates 2007. aastast. Tänaseks mängin endalegi üllatuseks päris palju eri pille, mõnda paremini, mõnda kehvemini – lisaks koolis õpitud viiulile, vioolale ja klaverile on vanamuusika käigus minuni jõudnud fiidel, keel(klahv)pillidest nyckelharpa ja rataslüüra, löökpillidest raamtrummid, tamburello ja džembe, puhkpillidest bawu ja sarveke. Vanamuusikat tehes olen mänginud tundide kaupa väga erinäoliste muusikutega, kelle tee muusikani on olnud äärmiselt erinev, kuid kõiki iseloomustab pärssimatu huvi muusika vastu, julgus ja rõõm mängida lugu/pilli ka siis, kui see ei ole veel perfektselt omandatud ja sellega kaasnev võime haarata lennult uusi pille ja uusi lugusid. Olen näinud, kuis muusika on tõepoolest mäng, milles on küll teatavad-tajutavad reeglid, kuid mida ei mängita võidu ja kaotuse peale, nagu klassikalise muusika maastikul pimesi uitades vahel on tundunud. Seda mängurõõmu koos muusikaliste baasoskustega tahaksingi noorematele edasi anda, et nad võiksid ka elu jooksul julgelt muusikaga tegeleda, kui nad seda soovivad, samas avardades nende maailmapilti (ja selle käigus ka enda oma), tutvustades muusikat, mida me tõenäoliselt iga päev raadiost ei kuule. (Kui sellest ka pool õnnestuks, tunneksin, et olen parema ja loovama tuleviku heaks oma väikese panuse andnud. See oleks hea tunne.)

Ketter Laur
sotsiaalpedagoog, HEV-õpilase õppe koordineerija 5.-8.klassides
ketter.laur
@tulevikukool.edu.ee

Alates 2022 aasta kevadest oman sotsiaalpedagoogi erialakutset ning lisaks olen läbinud mitmeid erinevaid laste ja noortega seonduvaid täiendkoolitusi. Kõrghariduse olen omandanud Tallinna Ülikoolis haridusteaduste instituudis sotsiaalpedagoogika erialal. Varasemalt olen töötanud juhendaja ja nõustajana laste-noorte laagrites ning ka õpetajana lasteaias.
Kuna olen ise noor ja laia silmaringiga, siis pean tähtsaks, et lastel oleks võimalus õppida täisvääruslikult turvalises ja mitmekesises keskkonnas. Olles ise positiivne, avatud, nähtav ja vastuvõtlik soovin luua teadmise, et koolis on keegi, kes saab neid aidata, suunata või lihtsalt ära kuulata. Minu väärtusteks on avatud meel, nähtavus ja empaatilisus. Soov on julgustada, aidata, juhendada õpilasi nende kooliteel koos meeskonnaga ning anda lastele võimalus ennast väljendada, kartust tundmata.

“Sageli piisab kellegagi koosolemisest. Ma ei pea neid puudutama. Isegi mitte rääkima.” – 
Marilyn Monroe

Maria Maastik
eripedagoog 4.-8.klassides
maria.maastik
@tulevikukool.edu.ee

Õpetades lähtun, et õpilasel oleks toetatud autonoomia ning individuaalsed vajadused. Õpetamine on kirg, mis annab mulle jõudu, missioonitunde ja insipiratsiooni edasiminekuks. Olen lahendusteleidja, soovin anda endast kõik, et toetada noore inimese arengut parimal viisil.
Lastega tegelemine on olnud minu kirg juba pea 6 aastat. Olen teinud lastelaagreid, huviringe ja andnud eripedagoogilisi tunde kodus ning tegelenud laste/noortega vanuses 2-18 eluaastat.
Olen omandanud Tallinna Ülikooli eripedagoogika bakalaureuse kraadi ning kavatsen jätkata enda õpinguid magistris.

Kui midagi teha, teha seda hästi või üldse mitte.” — minu isa õpetussõnad, millest on saanud mu elumoto.

Pille Tamm
logopeed
pille.tamm@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud TÜ eripedagoogika osakonna eripedagoogi- logopeedina 1993. aastal. Leian, et mulle on iseloomulik suur teadmistejanu, mistõttu olen aastate jooksul osalenud arvukatel erialalistel ja oma erialaga haakuvatel täienduskoolitustel. Ühtlasi oman mitmekesiseid töökogemusi, praktiseerides nii haridus- kui ka meditsiinisüsteemis.Kõige enam meeldib mulle mu töö juures suhelda erinevate inimestega. Soovin olla vajalik, et aidata eri vanuses inimestel ületada või leevendada tekkinud kõne- ja/või üldisi arenguprobleeme.Koolis pooldan õpikeskkonnana interaktiivse ja harjumusliku, tavapärase õppe integreerimist. Ideaalis võiksid õpilastel olla õppetöös kasutamiseks tahvelarvutid. Ka pean oluliseks supervisiooni, et noored õpetajad leiaksid koolis omale õige koha.Elamisel lähtun budistlikust mõtteviisist, mis kõlab umbkaudu nii: kui oled leidnud õige suuna, siis pole muud, kui selles suunas edasi liikuda.

 

Grethel Mets
psühholoog
grethel.mets@tulevikukool.edu.ee

Olen omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis ja hetkel omandan Tartu Ülikoolis psühholoog-nõustaja magistrikraadi. Minu jaoks on oluline, et kooli keskkond oleks õpilase toimetulekuoskusi ja emotsionaalset arengut toetav. See võib tähendada iga õpilase jaoks erinevaid asju – seega on oluline, et tugimeeskond suudaks olla õpetajatele toeks ja luua iga õpilase jaoks sobiv õpikeskkond. On tähtis, et õpilastel oleks koolis kellegi poole vaimse tervise mure korral pöörduda ning saada kiirelt süstemaatilist abi.

Be the one who makes others feel included.

Mari Kirme
kooli juhiabi
mari.kirme@tulevikukool.edu.ee

Kätlin Kallas
klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

Pean oluliseks, et õpilased oskaksid ennast ja oma kaaslasi analüüsida. Koolirõõmu tagab usalduslik suhe õpetajaga ning võimalus jääda iseendaks. Eksimus on edasiviiv kogemus, mitte õnnetus. Inspiratsiooni ja väljakutseid! Oman haridusteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist. Pärast nelja aastat Soomes elamist olen õpetajana tagasi Eestis, nautides  laste seltsi ja nendega koos maailma avastamist.