Meie inimesed

Peeter-Eerik Ots
koolijuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
peeter.ots@tulevikukool.edu.ee

Minule on alati tekstid huvi pakkunud. Olgu tegemist lühemate suhtluseks mõeldud tekstidega või pikemate mitmemõõtmeliste tekstidega kirjanduse, filmide või kommunikatsiooniprotsessidena – tekstid on kordumatud, sest vastuvõtjad on erinevad ja kontekstid on erinevad. Just see maailm oma mõõtmatus mitmekülgsuses, aga ometi oma reeglite, loogika ja mustritega, paelub mind ning püüan seda maailma ka teistele näidata.

Kristi Laanemäe
kooli asutaja ja konsultant
kristi
@tulevikukool.edu.ee

Õpetamine on korraga nii kunst kui ka teadus. Ja haridus on kõige tähtsam asi üldse. On väga hea tegeleda kõige tähtsama asjaga. Nagu kõik inimesse puutuv, on ka õpetamine ja õppimine, väga paljude muutujatega võrrand, mille lahendamisel kõik kõigilt pidevalt õpivad. Olen omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonnast ja magistrikraadid samast ülikoolist kunstiõpetuse õpetaja ja uusmeedia erialalt. Olen töötanud Tallinna Ülikoolis lektorina ning koolitan õpetajaid ka praegu. Samuti olen mitmete õpikute autor ja annan oma panuse Riikliku Õppekava arendusse.

Kadi Kaljulaid
koolipidaja
kadi.kaljulaid@tulevikukool.edu.ee

 

Kristi Pakler
koolipidaja
kristi.pakler@tulevikukool.edu.ee

Elis Lapsanit
juhiabi
juhiabi@tulevikukool.edu.ee

Mulle meeldib koolis töötada, sest töö on mitmekülgne ja arendav. Mul on võimalus olla paljudes erinevates rollides.

Õpin sotsioloogia erialal ning olen varasemalt töötanud ka uuringute juhina. Hobi korras aitan ellu viia Euroopa projekte, projektiametniku näol.

Eilika Mätas
õppekoordinaator
oppejuht@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud noorsootöö korralduse magistri ning töötanud noortega pea 20 aastat. Armastan õppida ja õppimist toetada. Mulle meeldib katsetada ja proovida uusi meetoteid. Usun, et iga noor on väärtus.

Ade Lehtse
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
ade.lehtse@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud EKA disaini osakonna ja õppinud EKA-s kai kunsti-ja kunstiajaloo õpetaja erialal. Võrdsustatud magistriga. Pikaajaline töökogemus on mul muuseumipedagoogina Tallinna Linnamuuseumis, kus olen välja töötanud ja läbi viinud ajalooteemalisi haridusprogramme lastele ja noortele, korraldanud linnalaagreid, ajarännakuid, töötubasid.
Nii olen tuttavaks saanud kõikide Tallinna koolidega ja paljudest algusaastate ajaloohuvilistest lastest on saanud ka muuseumides töötavad noored.
Püüan igati kursis olla haridusmaastikul toimuvaga. Hiljuti läbitud koolitustest võiks nimetada Tartu Ülikooli “Õppimine ja õpetamine mitmekeelses- ja kultuurilises klassiruumis”
Olen töötanud ka asendusõpetajana erinevates Tallinna koolides.
Ajaloo õpetamisel pean tähtsaks huvi tekitamist mineviku sündmuste vastu ja tundide elamuslikuks muutmist. Loomingulisuse kõrval pean oluliseks ka õppekava raamidesse mahtumist.

Agnes Värik
sotsiaalpedagoog
agnes.varik@tulevikukool.edu.ee

Sotsiaalpedagoogina olen ma kuulajaks nii lastele, vanematele, õpetajatele… KÕIGILE! Minus peitub aitaja, kelle südameasjaks on iga lapse heaolu. Olgu mure suur või väike, pean oluliseks selle lahendamist. Seejuures armastan kasutada vahvaid ja mängulisi tehnikaid üheskoos sooja vestlusega. Oled minu juurde alati oodatud!

Andrea Miku
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
andrea.miku@tulevikukool.edu.ee

Elukestva õppijana, hetkel kunstide ja tehnoloogiate õpetaja magistrantuuris, olen eelnevalt õppinud Eesti Kunstiakadeemias sisearhitektuuri, Noored Kooli programmiga Tallinna Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse didaktikat, veel varasemalt romanistikat ning kunsti. Samuti olen töötanud erinevates valdkondades: koolides, kunstimuuseumis ja Veneetsia arhitektuuribiennaalidel, teatris NO99 ja kohvikutes, Islandil kunstniku alluvuses ja Tallinna või Berliini arhitektuuribüroodes. Silmaringi laiendasin vahetusõpingutel Islandil ja Hollandis. Olles sihikindel, kohusetundlik, õppimisvõimeline, heatahtlik ja avatud, viivad kõik teed maailmas kaugele, samas aga iseendale lähemale. Huvitun ilu- ja aimekirjandusest, kunstidest, teatrist, kinost, muusikast, arhitektuurist, reisimisest, joogast, psühholoogiast ning pedagoogikast. Kõikide oma huvide ja tegemiste kõrval pean oluliseks looduse vaatlemist, mediteerimist ja ka igavust, et loovusele ruumi teha.

Anneli Sepp
loodusainete õpetaja
anneli.sepp@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis geograafiaõpetaja eriala. Olen töötanud eri vanuses lastega kõigis kooliastmetes, lisaks olen olnud pikka aega robootika huviringi juhendaja.

Looduses on alati midagi avastada, uurida, vaadelda, katsetada. Oma tundides teen kõik selleks, et õpilane tunneks ümbritseva maailma vastu uudishimu ja huvi. Püüdlen selle poole, et üks loov õpilane leiaks tasakaalu tehisliku ja loodusliku maailma vahel ning rakendan maksimaalselt elulist õpet. Mind teevad rõõmsaks särasilmsed ja entusiastlikud noored. Minu ülim eemärk on looduasainete populaarsust noorte seas tõsta ning näidata neile, et see ei ole midagi rasket ega keerulist, vaid loodusained on elu meie ümber ja osake meist endist.

Loe veel õpetaja Anneli kohta siit.

Elle Lepik Kannike
kunstiõpetaja
elle.lepik@tulevikukool.edu.ee

Peale kunstiõpetaja erialal bakalaureuse kraadi omandamist olen õpetanud kunsti nii Eesti riikliku õppekava kui IB programmi järgi. Adun õpetajana vastutust tuleviku julgete tegutsejate ja otsustajate kasvatamisel. Ilma kastist välja astumiseta ei ole innovatsiooni ja ühiskonna mõttemaailm ei muutu. Julgustan ideede teostamisega eksperimenteerima, ka ebaõnnestunud lõpptulemus võib olla oluline õppetund. Samuti pean oluliseks tulevikuoskuseks meeskonnatööd ja teistega arvestamist – see ei ole alati lihtne ja seda me kunstitunnis ka tasapisi lihvime. Lisaks õpetaja-ametile olen mosaiigi- ja klaasikunstnik.

Eva-Stella Ilves
klassiõpetaja
eva.ilves@tulevikukool.edu.ee

Pedagoogika – see on üks huvitav teadus – see on teadus inimesest kui õppivast olendist, kus mõlemad osapooled on tegelikult nii õppijad kui suunajad. Hariduse roll on seal osata märgata. Minule meeldib õppida ja areneda, samuti märgata. Loova Tuleviku koolis on rõõm õpetada üldõpetuse põhimõttel, kus kõik ained ja elulised aspektid saavad omavahel seotud. Siin loome koos olukordasid, kus õpilased saavad katsetada, kogeda ja eksida, et õppida ja olla eluks valmis.
Sest kõige raskem kool on elukool. Sa ei tea kunagi, mis klassis sa oled ja millal tuleb järgmine eksam. Isegi maha kirjutada pole võimalik, sest kellelgi teisel pole sinu varianti” (T. Stewart).

Järelikult peame inimestena õppima ellu jääma ja kohanema. Siin koolis teeme seda päriseluliselt ja lõbusalt!

Gustav-Leo Kivirand
muusikaõpetuse õpetaja
gustav-leo.kivirand@tulevikukool.edu.ee

Omandasin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias nii bakalaureuse kui magistrikraadi oreli erialal ning samas kõrgkoolis ka muusikaõpetaja lisaeriala. Olen töötanud organisti ja sekretärina nii Eestis kui Rootsis ning andnud ka muusikatunde. Lisaks muusika õpetamisele olen vabakutseline organist ja töötan Tallinna kirikutes ja Eesti väikesaartel.

Oreli eriala on väga loov, sest iga orel on erinev ja et sellel pillil mängida, tuleb rakendada maksimaalselt loovust valides kokku sobivaid kõlavärve. Olen veendunud, et suudan oma oskusi ja kogemusi rakendades aidata Loova Tuleviku kooli õpilastel kasvada targemateks inimesteks.

Hanna-Liisa Lond
eripedagoog
hanna.lond@tulevikukool.edu.ee

Harry Sepp
matemaatika õpetaja
harry.sepp@tulevikukool.edu.ee

Lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatiku, matemaatika õpetaja erialal.
Matemaatika on ilus ja lihtne.
Ülesanne: kui palju on 1×3?
Arutleme: kui mul on 1 (üks) telefon ja ma vaatan seda tunnis 3 (kolm) korda, siis mul on ikkagi 1 (üks) telefon, kuigi olen seda vaadanud 3 (kolm) korda.
Seega: 1×3=?
Vastus: muidugi 3.

Hele Riit
liikumisõpetaja
hele.riit@tulevikukool.edu.ee

Rõõm liikumises on võrratu. Rõõmus süda liigub rõõmuga. Kirjutatud on: hoia oma südant rohkem kui miskit muud, sest sellest lähtub elu. Südame ümber on palju lihaseid ja kui lihased hoiavad skeletti püsti, siis saab süda oma tööd teha. Olen muutuse toetaja ja potentsiaali avastaja ja soovin, et inimesed oskaksid hoida seda, mis neile antud on ja sellest rõõmu tunda. Õpetan rõõmuga ja toetan koolirõõmu.

Helen Tuisk
käsitöö õpetaja

Ingel Terasmees-Mellik
klassiõpetaja
ingel.terasmees-mellik@tulevikukool.edu.ee

(lapsehoolduspuhkusel)

 Minu teekond õpetajana algas 2011. aastal, kui pärast TÜ bakalaureuseõpinguid sukeldusin pea ees keelekümblusesse. Tänaseks olen TLÜ magistrikraadi (cum laude), tohutu hulga pedagoogiliste koolituste ja hindamatu kogemuse võrra rikkam, kuid igal juhul käib õppimine edasi, sest hea õpetaja peab tahtma ka ise pidevalt areneda. 

Mul on vedanud – olen saanud õpetada igas kooliastmes, sh tava-, väike- ja keelekümblusklassides, nii algklasse, suuremaid põhikooliõpilasi kui gümnasiste. Lisaks viisin kolleegiga läbi koolitusi „Õppimisrõõm algklassides“ ning andsin aasta jooksul eratunde Hiinas.

Pean oluliseks turvalist õpikeskkonda, milles aktsepteeritakse erinevusi ning kus ei kardeta eksida, seetõttu rakendan tundides toimivaid keelekümblusmeetodeid ja tõenduspõhist VEPA Käitumisoskuste Mängu.

Kuulutan kõigile, sest usun seda tõesti ka ise: “Õppida on väga lahe!“

Juta Roopalu-Malk
vene keele õpetaja
juta.roopalu-malk@tulevikukool.edu.ee

Õpetada on võimalik kõiki ja kõike. Tähtis on vaid leida see võti, mis paneb lapse ja eriti teismelise rõõmuga kooli tulema ning end uutele teadmistele avama.

Olen üle mitme aasta taas asunud õpetaja rolli ning usun, et eelnev kogemus vene keele ja muusika õpetaja ning huvijuhi ametist aitab mul õpetada lastele mitte pelgalt üht ainet, vaid luua seoseid, tutvustada ja avardada maailma, kuhu nad peagi astumas on.

Karin Kangur
klassiõpetaja
karin.kangur@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistrina. Sealt edasi töötanud koguaeg lastega- naudin seda siiani. Lapsed on tohutu inspiratsiooni allikas- oma mõtete, ideede, tegemiste ja olemusega. Pean oluliseks uudishimu ja insipreeriva keskkonna loomist, püüan luua ja hoida laste koolirõõmu.

Lagle Palo Vavulin
klassiõpetaja
lagle.palo@tulevikukool.edu.ee

Alustasin oma teekonda õpetajana 16 aastat tagasi ning mulle väga meeldib, kuidas iga päev selles ametis pakub siirast rõõmu, väljakutseid, võimalusi õppida ning olla toeks lastele nende maailma avastamise protsessis.
Enne õpetajaks saamist oli mul plaanis hakata maalikunstnikuks ning sain sellel erialal ka bakalaureuse kraadi Eesti Kunstiakadeemiast. Kunstiõpingute kõrvalt sattusin aga hoopiski lasteaeda õpetajaks. Töötamine lastega võlus mind niivõrd, et jäin seda tegema aastateks ning samal ajal täiendasin enda teadmisi Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja magistriõppes.
Õpetajana soovin, et õpilaste iga päev oleks täidetud avastamisrõõmu, heade suhete ning läbi katsetamise saadud teadmistega.

Margot Mäokas
abiõpetaja

Mari-Liis Neuhaus
eripedagoog
mari-liis.neuhaus@tulevikukool.edu.ee

Olen kolme imelise lapse ema ning abikaasa. Elan Harjumaal väikeses külas Saue vallas.

Oman Tallinna Ülikooli Infoteaduste eriala bakalaureusekraadi. Pärast ülikooli suundusin Taani, Travelling Folk High School´i, kus omandasin B-sertifikaadi pedagoogikas. Just Taanis alustasin oma erialase töö praktikaga aastal 2012. Eestisse tagasi tulles läksin õppima Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustajaks.

Õpetades arvestan iga indiviidi vajadusi ja püüan anda endast parima, et õpilased suudaksid saavutada maksimumi vastavalt nende tasemele. Kogemus pedagoogika valdkonnas on andnud mulle arusaama, kuidas soovin oma tulevikku näha ning mismoodi saan panustada ühiskonda, kus elan.

Ma usun, et meie töö on suunata lapsi ja pakkuda neile individuaalseid kasvamisvõimalusi edasiseks avastamiseks ja õppimiseks. Parema tuleviku ehitamine algab meie lastest ja nendele tugeva hariduse andmisest ning selleks tuleb kõigil ühiskonnas teha koostööd.

Martin Vaht
puutööõpetaja
martin.vaht@tulevikukool.edu.ew

Merje Männik
inglise keele õpetaja
merje.mannik@tulevikukool.edu

Pille Tamm
logopeed
pille.tamm@tulevikukool.edu.ee

Lõpetanud TÜ eripedagoogika osakonna eripedagoogi- logopeedina 1993. aastal. Leian, et mulle on iseloomulik suur teadmistejanu, mistõttu olen aastate jooksul osalenud arvukatel erialalistel ja oma erialaga haakuvatel täienduskoolitustel. Ühtlasi oman mitmekesiseid töökogemusi, praktiseerides nii haridus- kui ka meditsiinisüsteemis.Kõige enam meeldib mulle mu töö juures suhelda erinevate inimestega. Soovin olla vajalik, et aidata eri vanuses inimestel ületada või leevendada tekkinud kõne- ja/või üldisi arenguprobleeme.Koolis pooldan õpikeskkonnana interaktiivse ja harjumusliku, tavapärase õppe integreerimist. Ideaalis võiksid õpilastel olla õppetöös kasutamiseks tahvelarvutid. Ka pean oluliseks supervisiooni, et noored õpetajad leiaksid koolis omale õige koha.Elamisel lähtun budistlikust mõtteviisist, mis kõlab umbkaudu nii: kui oled leidnud õige suuna, siis pole muud, kui selles suunas edasi liikuda.

Sirje Rass
koolipsühholoog

Triinu Eliise Põld
hispaania keele õpetaja
triinu.pold@tulevikukool.edu.ee

Õpin Tallinna Ülikoolis hispaania keelt ja kultuuri. Mulle meeldib see keel ning olen võlutud hispaaniakeelsete maade kultuuridest. Tahan äratada ka oma õpilastes huvi nii hispaania keele kui ka kultuuri vastu ning seda neis hoida. Minu eesmärgiks on õpilastele edasi anda teadmised, mida olen ise omandanud õpingute käigus ning ka kohapeal Hispaanias elades. Soovin õpilasi suunata ja juhendada nende enesearengu teekonnal.

Silja Pajur
inglise keele õpetaja
silja pajur@tulevikukool.edu.ee