Õpilasesindus

Õpilasesindusega on võimalik liituda kõigil 1.-8. klassi aktiivsetel õpilastel, kes soovivad koolielus kaasa rääkida.

Õpilasesindus kohtub esmaspäeviti meie inglise keele õpetaja (Marlene Timmi) eestvedamisel.