Järelvalve

Loova tuleviku kooli järelvalve:

Riiklikku järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 56876436

Õiend riikliku järelvalve teostamise kohta Loova tuleviku koolis 11. november 2019

Õiend riikliku järelvalve teostamise kohta Loova tuleviku koolis 23. november 2020