Loova tuleviku erakoolist

​Loova tuleviku erakool lähtub ideaalist, et terviklik inimene (keha, mõistus, emotsioonid, väärtused) on tasakaalusuhtes oma keskkondadega (loodus-, tehis-, virtuaalne-, sotsiaalne- ja kultuurikeskkond). Soovime, et meie kooli lõpetanud inimesed astuksid ellu aktiivsete, loovate, ettevõtlike ja vastutusvõimelistena. Soovime, et nad oleksid teadlikud iseenda tugevustest ja oskaksid neid keskonnaga kohanedes või seda muutes parimal viisil ära kasutada. Ise oma tulevikku luues realiseerib inimene oma täieliku potentsiaali.

Koolirahva missiooniks on sobiva keskkonna loomine tervikliku, tasakaalus, kordumatu ja omapalgelise indiviidi arenguks ning saadud kogemuste jagamine erinevate huvigruppidega.

Koolis toimub õpe Riikliku Õppekava alusel. Sellele lisaks keskendutakse ka Tulevikuoskuste ja Õnneliku inimese oskuste arendamisele.  Loe meie eripära kohta täpsemalt siit: http://tulevikukool.edu.ee/koolist/kooli-eripara/

Kool asub Tallinnas,  Karjamaa tn 18. Koolile on väljastatud tegevusluba I ja II kooliastmes õppetöö läbiviimiseks.  2021. aasta sügisel avame ka III kooliastme.

2021/2022. õppeaastaks võtame lapsi vastu 1.- 7. klassi.

Õppemaks 2021/22 aastal on 146 eurot kuus, 1752 eurot aastas. Erakooli õppemaksule lisandub toiduraha ja huviringide tasu. Õppematerjalide ja vahendite eest tasuma ei pea.

Info: info@tulevikukool.edu.ee

Registreeri oma laps koolikoha järjekorda: http://tulevikukool.edu.ee/vastuvott-2/