Tule tööle

Oleme kasvav kool ja seetõttu otsime uusi õpetajaid igal aastal. Sageli ka kooliaasta sees, sest areneme ühtaegu mitmes suunas ja eri viisidel.

Õpetajas hindame aktiivsust, suhtlemisoskust, sallivust, arenemistahet, lahkust. Ka loovus on suur pluss, kuid piisab ka sellest, kui soovid enda loovuse arendamise teel edasi liikuda (ehk joosta). Nõutav on erialane haridus (magistrikraad) või selle omandamine.

Tugispetsialistis hindame suhtlemise- ja koostööoskust, professionaalsust ning empaatiat. Nõutav on erialane haridus.

Pakume Sulle:

  • korralikku töötasu vastavalt kvalifikatsioonile ja koormusele;
  • palju võimalusi enesetäiendamiseks ja (enese)arenguks;
  • pidevat tuge uudse õppekava järgi õpetamisel;
  • mitmekesist õpikeskkonda ja kohtumisi paljude huvitavate inimestega;
  • toetatud koostööd õpetajate, tugispetsialistide ning lapsevanemate vahel;
  • võimalust olla otsustamisel osaline;
  • loomingulist, sõbralikku ja toetavat meeskonda;
  • eripalgelisi õpilasi.


2021/2022 õppeaastaks otsime:
eripedagoogi (koormus 0,5)
muusikaõpetajat (koormus 0,5)
kehalise kasvatuse õpetajat (koormus 0,75)
vene keele õpetajat (koormus 0,2)
matemaatika õpetajat (koormus 0,6 kohta)


Sõbralik ja uuendusmeelne meeskond ootab sind!

Oma huvist andke palun teada kuni 09.06.2021 meilile info@tulevikukool.edu.ee, saatke oma haridust tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri.