‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

6.klasside teaduskonverents: kooli ajaleht

Loova tuleviku kooli õppeaasta kõige tähtsam sündmus on teaduskonverents, kus õpilased tutvustavad oma uurimistegevuste tulemusi.

Uurimisega varakult alustamine toetab õpilaste ettevõtlikkust, õpioskusi, analüüsioskusi, kriitilise mõtlemise oskusi ja teadusmõistete arengut. Oma töö esitlemine toetab esinemisoskuste arengut ja tõstab enesekindlust.

6. klass valmistas meie esimese kooliajalehe numbri. Õpilased koostasid ühiselt klassi ajalehe. Sisendit küsiti koolilehe jaoks tervelt kooliperelt, viidi läbi intervjuu ühe koolipere liikmega ning ühiselt tehti kõik valmis selleks, et edaspidi saaks välja anda LTK täitsa enda lehe!

Meie esimene kooliajalehe number on leitav siit.