‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

6 põhjust, miks valida lapsele Loova tuleviku kool

Siin on sulle abiks mõned punktid, kui mõtled selle üle, milline kool oleks Su lapsele hea. Loova tuleviku koolis on järgmised eelised:

  1. Väikesed klassid, kuni 15 õpilasega

Sinu lapse jaoks tähendab see seda, et ta ei jää ühegi õpetaja jaoks anonüümseks mutrikeseks suures süsteemis. Väikesed klassid loovad võimaluse, et  lapse andeid ja arengukohti märgatakse ja last saab paremini toetada, et ta areneks oma võimete kohaselt parimal moel. Kas pole SEE mitte tõelise eliitkooli tunnus?

  1. Päriseluline õpe ja palju õppekäike. 

Sinu lapse jaoks tähendab see seda, et ta on 4. klassi lõpuks käinud sadadel õppekäikudel: looduses, teatris, muuseumites, asutustes jne. Tema silmaring on lai ja ta oskab erinevates kohtades käituda. Tal on koolis põnev.

Päriseluline õpe tagab selle, et lapsed oskavad õpikutarkusi paremini päriselus kasutada. Lisaks õppekäikudele näeb meil päriselulist õpet ka tundides.

  1. Tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamine.

Sinu lapse jaoks tähendab see seda, et ta saab koolist olulisi elus toimetuleku oskusi, mida teistes koolides ei õpetata. Tulevikusokused (loovus, ettevõtlikkus, iseseisvus ja vastutusvõime) aitavad olla enesekindlad ka muutuste tingimustes ja luua endale ise meelepärane elu. Õnneliku inimese oskused (enesejuhtimine, tundetarkus, suhtlemisoskused) võimaldavad rohkem õnnelik olla. Sest jah, ka õnnelik olemine on oskus ja just head suhted on uuringute järgi kõige olulisem õnne tegur.

  1. Hea koostöö kooli ja kodu vahel

Sinu kui lapsevanema jaoks tähendab see, et saad alati kooliperega suhelda kui näed rõõmu- või murekohta. Ka Sinuga räägitakse ja su panust vanemana märgatakse. Oled kursis, mis koolis toimub ja oled ka koolimajas oodatud. Probleeme lahendatakse meil kaotajateta probleemilahenduse meetodil

  1. Lõimitud õppetöö

Sinu lapse jaoks tähendab see seda, et ta oskab koolist saadud teadmisi paremini elus kasutada. Killustatud maailmapildi asemel tekib tal terviklikum maailmapilt. Meie algklassides kasutatav Asustamise meetod on nii põnev, et toetab motivatsiooni õppida. Elus ei ole õppeaineid, elus me lahendame probleeme. Just sellist suhtumist toome Asustamise meetodiga õppetöösse.

  1. Uuendusmeelne õpetamine

Sinu lapse jaoks tähendab see, et tema aega ei raisata koolis igavate loengute peale, millest midagi meelde ei jää. Meie õppetöö toimub meetodite abil mis kaasavad lapse tähelepanu ja käivitavad aju. Nii jääb ka koju vähem õppida, kui koolis on korralikult õppimistööd tehtud.

Kuus punkti sai nüüd täis aga tegelikult on meie koolis veel palju erilist, millepärast võiks meie kooli eelistada. Boonuseks lisan neist ühe. 🙂

  1. Tasakaaluprintsiip õppetöös

Sinu lapse jaoks tähendab see, et tema kooliharidusest pole välja jäetud olulisi asju, mis inimeseks olemisel tähtsad aga ei kajastu üheski õppeaines. Seda tehes loodame, et tulevikumaailm, mille meie lapsed loovad, on parem ja rohkem tasakaalus kui tänane. Meile on oluline, et inimeses oleksid tasakaalus, keha, mõistus, emotsioonid ja väärtused. Samuti, et iga inimene oleks tasakaalus looduse, inimese loodud maailma, kultuuride ja teiste inimestega. See printsiip on aidanud meil üles ehitada meie kooli õppekava.