Vastuvõtt 24/25 õppeaastaks

2024/2025. õppeaastaks võtame lapsi vastu 1.- 9. klassi. Järgmisel aastal on täis 2. ja 4. klass.

Õppemaks on 2023/24 õppeaastal 2112 eurot aastas. 2024/25 õppeaasta õppemaks kinnitatakse hiljemalt juunis. Õppemaks katab õppimise Loova tuleviku koolis, õppematerjalide ja -vahendite kulu. Õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekavaväliste lisateenuste ja muud õppimist toetavate tegevuste tasu. Loe õppimisega seotud tasude kohta täpsemalt siit.

Info: info@tulevikukool.edu.ee

Registreeri oma laps koolikoha järjekorda siin. Peale koolikoha järjekorda registreerimist võetakse teiega ühendust ning lepitakse kokku aeg vestluseks. Vesteldakse eraldi nii pere kui ka õpilasega.

2024/2025 õppeaasta 1. klassi vastuvõtt toimub kuni kohtade täitumiseni.

Teistesse klassidesse toimub vastuvõtt kogu õppeaasta vältel. Hetkel on vabu õppekohti veel kõikidesse klassidesse va käesoleva aasta 1. ja 3. klass.

Registreeri oma laps eelkooli siin.