Õpetajate konsultatsioonid

Õpetajate konsultatsioonid 2023/24 õppeaastal:

Karin Kangur (3.klass) neljapäev kell 09:00-09:30

Anneli Sepp (geograafia, füüsika, loodusõpetus, loovtööd) : Reedeti 15.00 -16.00

Eva-Stella Ilves (4.klass) teisipäev 15.00
Juta Roopalu-Malk (vene keel): reedeti 8:30-9:20

Andreas Sepp (bioloogia, keemia, tehnoloogia, inimeseõpetus 6.-9.klass) : Esmaspäeviti kell 16:15 eelneval kokkuleppel

Gustav-Leo Kivirand (muusika) eelneval kokkuleppel teisipäeviti kl 9.00

Elle Lepik (kunst 7.-9.klass) reedeti alates 08.45 või peale tunde, kokkuleppel

Andrea Miku (kunst 4.-6.klass, eesti keel ja kirjandus 6., 9. klass) eelneval kokkuleppel kolmapäeviti alates 15:15

Ade Lehtse (kunst 1.-3.klass, ajalugu ja ühiskond) reedeti kell 8:45-9:25 

Hele Riit (kehaline kasvatus 2.-9.klass)

Lagle Palo-Vavulin (1.klass üldõpetus ja kehaline) esmaspäeviti alates kell 9.00

Silja Pajur (inglise keel 1.-3.klass)

Eilika Mätas (inimeseõpetus 5.klass, karjääriõpetus 8.-9.klass) esmaspäeviti 9:00

Hedvig Hannah Slade (2.klass) Esmaspäev kell 14:00

Merilin Mänd (inglise keel 4.-9.klass) teisipäeviti 8:30 – 9.20 kokkuleppel

Peeter-Eerik Ots (eesti keel 5., 7., 8.klass)

Triinu Eliise Põld (hispaania keel) Teisipäeviti 8:30-9:20 eelneval kokkuleppel

Helen Tuisk (käsitöö ja kodundus)

Harry Sepp (matemaatika) – konsultatsioon toimub õpilasega eelnevalt kokkulepitud ajal