Loovtööd

Põhikooliõpilaste loovtööde ja praktiliste tööde koostamise, vormistamise ja hindamise juhend on leitav siit.

Kooli slaidettekande põhi on leitav siit