Vastuvõtt

KEDA OOTAME ÕPPIMA?

Ootame õppima kõiki lapsi, kes on kooliküpsed ning võimelised õppetööks ja koostöiseks suhtluseks keskmise suurusega kollektiivis.

Eeldame vastuvõtul üldist kooskõla kooli ja pere väärtuste vahel.

Eelisjärjekorras võetakse kooli vastu juba Loova tuleviku koolis käivate laste õed ja vennad, kooli töötajate lapsed ja vilistlaste ning suurtoetajate lapsed.

Kuna õppetöö toimub õpilaste individuaalseid võimeid, eripärasid ja vajadusi arvestades, saab iga laps meie koolis areneda nii, et püsiks koolirõõm ja õpitahe. Meil on tavaõppega klassid, kus õppetööd juhendavad klassiõpetaja ja aineõpetajad. 

2022/23. õppeaastaks võtame lapsi vastu 1.- 8. klassi.

Väga oluliseks peame vestlust lapsevanematega, et selgitada välja, kas meie kooli väärtused ühtivad lapsevanemate omadega. Kooli avatuse ja kaasatuse põhimõte eeldab ka vanemate aktiivset kaasalöömist koolielus. Kas oled selleks valmis? Kui jah, oled soojalt teretulnud!

Loova tuleviku kooli õppemaks 2021/22 õppeaastal on 146 eurot kuus (1752 aastas). Õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekäikude tasu. Õppematerjalide ja vahendite eest tasuma ei pea.

Info: info@tulevikukool.edu.ee

Registreeri oma laps eelkooli: https://tulevikukool.edu.ee/huvitegevus/eelkool/

Vastuvõtu vestlusele registreerumiseks või lapse koolikoha järjekorda panemiseks täida palun allolev vorm. Võtame Teiega ühendust.