Vastuvõtt

KEDA OOTAME ÕPPIMA?

Ootame õppima kõiki lapsi, kes on kooliküpsed ning võimelised õppetööks ja koostöiseks suhtluseks keskmise suurusega kollektiivis.

Eeldame vastuvõtul üldist kooskõla kooli ja pere väärtuste vahel.

Eelisjärjekorras võetakse kooli vastu juba Loova tuleviku koolis käivate laste õed ja vennad, kooli töötajate lapsed ja vilistlaste ning suurtoetajate lapsed.

Kuna õppetöö toimub õpilaste individuaalseid võimeid, eripärasid ja vajadusi arvestades, saab iga laps meie koolis areneda nii, et püsiks koolirõõm ja õpitahe. Meil on tavaõppega klassid, kus õppetööd juhendavad klassiõpetaja ja aineõpetajad. 

2023/24. õppeaastaks võtame lapsi vastu 1.- 9. klassi.

Kooli vastuvõttu on pikendatud kuni 19.06.23. Hetkel on vabu õppekohti veel kõikidesse klassidesse va 3. ja 9. klass

Väga oluliseks peame vestlust lapsevanematega, et selgitada välja, kas meie kooli väärtused ühtivad lapsevanemate omadega. Kooli avatuse ja kaasatuse põhimõte eeldab ka vanemate aktiivset kaasalöömist koolielus. Kas oled selleks valmis? Kui jah, oled soojalt teretulnud!

Õppemaks 2022/23 õppeaastal on 1920 Eurot aastas. Õppemaks katab õppimise Loova tuleviku koolis, õppematerjalide ja -vahendite kulu. Õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekavaväliste lisateenuste ja muud õppimist toetavate tegevuste tasu. Loe õppimisega seotud tasude kohta täpsemalt siit.

Info: info@tulevikukool.edu.ee

Registreeri oma laps eelkooli: https://tulevikukool.edu.ee/huvitegevus/eelkool/

Vastuvõtu vestlusele registreerumiseks või lapse koolikoha järjekorda panemiseks täida palun allolev vorm. Võtame Teiega ühendust.