Õppemaks

Õppemaks 2020/21 aastal on 146 eurot kuus, 1752 eurot aastas. Õppemaks katab õppimise Loova tuleviku koolis, õppematerjalide ja vahendite kulu. Õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekäikude tasu.

Vanemal või hooldajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:

  • lapsevanem töötab Loova tuleviku koolis
  • koolis õpib ühest perest rohkem, kui üks laps
  • õpilane on iseseisval õppel või koduõppel tervislikel põhjustel
  • õpilane on koduõppel vanema soovil
  • perel on majanduslikud raskused
  • laps elab lastekodus.
Taotletava soodustuse juht Soodustus õppemaksu kogusummast
Lapsevanem töötab Loova tuleviku koolis 50 %
Koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps 10 %
Õpilane on iseseisval või õppel koduõppel tervislikel põhjustel 20 %
Õpilane on koduõppel vanema soovil 30 %
Perel on majanduslikud raskused Kooli pidaja teeb igakordse otsuse vastavalt pere vajadustele ja kooli võimalustele.
Laps elab lastekodus Kooli pidaja teeb igakordse otsuse vastavalt pere vajadustele ja kooli võimalustele.