Õppemaks

Õppemaks 2022/23 õppeaastal on 1920 eurot aastas. Õppemaks katab õppimise Loova tuleviku koolis, õppematerjalide ja -vahendite kulu. Õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekavaväliste lisateenuste ja muud õppimist toetavate tegevuste tasu.

Õppekavaväliste ja muud õppimist toetavate tegevuste tasu suurus on: 

 • 1.-3. klassis 530 eurot aastas
 • 4.-6. klassis 570 eurot aastas
 • 7.-9 klassis 610 eurot aastas.

Õppekavaväliste lisateenuste ja muud õppimist toetavate tegevuste tasu sisaldab:

 • Väikesed klassid;
 • Täiendav tugiõpe; vabatahtlikud tugiteenused;
 • Täiendav koostöö perega;
 • Täiendavad õppekäigud ja õpiüritused, õppekäikude piletid ja transport;
 • Ühisürituste (koos vanemate või teiste koolidega) korraldamine ja nendega seotud kulud;
 • Kooli ürituste, täiendavate õppeprogrammide ja -projektidega kaasnevad kulud;
 • Õppetöös kasutatavad vahendid ja materjalid, mis jäävad õpilasele.
 • Muud õppekavavälised mugavus- ja lisaväärtusteenused.

Maksmise aeg Õppemaks Õppekavaväliste lisateenuste ja muud õppimist toetavate             tegevuste tasu
1.-3. klass
Õppekavaväliste lisateenuste ja muud õppimist toetavate             tegevuste tasu
4.-6. klass
Õppekavaväliste lisateenuste ja muud õppimist toetavate             tegevuste tasu
7.-9. klass
Toiduraha ja huviringid
Aug 2022 420 0 0 0 vastavalt tarbimisele
Sept 2022 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Okt 2022 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Nov 2022 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Dets 2022 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Jaan 2023 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Veeb 2023 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Märts 2023 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Apr 2023 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Mai 2023 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Juuni 2023 150 53 57 61 vastavalt tarbimisele
Juuli 2023 0 0 0 0 0
KOKKU aastas 1920 530 570 610 vastavalt tarbimisele
           

Ühes kalendrikuus (sept-juun) teeb see Loova tuleviku koolis õppimisega seotud kuludeks kokku:

 • 1.-3. klass 203 eurot kuus + toiduraha

 • 4.-6. klass 207 eurot kuus + toiduraha

 • 7.-9. klass 211 eurot kuus + toiduraha.

Proovipäeva maksumus

Õpilase proovipäeva maksumus on 25 eurot koolipäev. See sisaldab kuni 2 söögikorda. Kui proovipäeva sisse jääb õppekäik, millega kaasneb lisakulusid (pilet, traspordikulu vms) siis lisandub proovipäeva tasule ka õppekäigu kulu.

Vanemal või hooldajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:

 • lapsevanem töötab Loova tuleviku koolis

 • koolis õpib ühest perest rohkem, kui üks laps

 • õpilane on iseseisval õppel või koduõppel tervislikel põhjustel

 • õpilane on koduõppel vanema soovil

 • perel on majanduslikud raskused

 • laps elab lastekodus.

Taotletava soodustuse juht Soodustus õppemaksu kogusummast
Lapsevanem töötab Loova tuleviku koolis 50 %
Koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps 10 % (2 lapse puhul mõlema õppemaksust)
Õpilane on iseseisval või koduõppel tervislikel põhjustel 20 %
Õpilane on koduõppel vanema soovil 30 %
Perel on majanduslikud raskused Kooli pidaja teeb igakordse otsuse vastavalt pere vajadustele ja kooli võimalustele.
Laps elab lastekodus Kooli pidaja teeb igakordse otsuse vastavalt pere vajadustele ja kooli võimalustele.

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Teil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.

 

Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja info küsimustes on teil võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee