Õppemaks

Õppemaks 2023/24 õppeaastal on 2112 eurot aastas. Õppemaks katab õppimise Loova tuleviku koolis, õppematerjalide ja -vahendite kulu. Õppemaksule lisandub toiduraha ja huviringide jm lisateenuste tasu, kui pere neid tarbib. Lisateenused on vabatahtlikud.

Maksmise aeg Õppemaks Toiduraha, huviringid jm lisateenused
Aug 2023 420 0
Sept 2023 169.20 vastavalt tarbimisele
Okt 2023 169.20 vastavalt tarbimisele
Nov 2023 169.20 vastavalt tarbimisele
Dets 2023 169.20 vastavalt tarbimisele
Jaan 2024 169.20 vastavalt tarbimisele
Veeb 2024 169.20 vastavalt tarbimisele
Märts 2024 169.20 vastavalt tarbimisele
Apr 2024 169.20 vastavalt tarbimisele
Mai 2024 169.20 vastavalt tarbimisele
Juuni 2024 169.20 vastavalt tarbimisele
Juuli 2024 0 0
KOKKU aastas 2112 vastavalt tarbimisele

2024/25 õppeaasta õppemaks kinnitatakse hiljemalt juunis.

Proovipäeva maksumus

Õpilase proovipäeva maksumus on 25 eurot koolipäev. See sisaldab kuni 2 söögikorda. Kui proovipäeva sisse jääb õppekäik, millega kaasneb lisakulusid (pilet, traspordikulu vms) siis lisandub proovipäeva tasule ka vastav kulu.

Vanemal või hooldajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:

  • lapsevanem töötab Loova tuleviku koolis

  • koolis õpib ühest perest rohkem, kui üks laps

  • õpilane on iseseisval õppel või koduõppel tervislikel põhjustel

  • õpilane on koduõppel vanema soovil

  • perel on majanduslikud raskused

  • laps elab lastekodus.

Taotletava soodustuse juht Soodustus õppemaksu kogusummast
Lapsevanem töötab Loova tuleviku koolis 50 % (ühe lapse õppemaksust. Teise lapse puhul kohaldub 10% soodustust)
Koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps 10 % (2 lapse puhul mõlema õppemaksust)
Õpilane on iseseisval või koduõppel tervislikel põhjustel 20 %
Õpilane on koduõppel vanema soovil 30 %
Perel on majanduslikud raskused Kooli pidaja teeb igakordse otsuse vastavalt pere vajadustele ja kooli võimalustele.
Laps elab lastekodus Kooli pidaja teeb igakordse otsuse vastavalt pere vajadustele ja kooli võimalustele.

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Teil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.

 

Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja info küsimustes on teil võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee