‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Enam rohelisemaks minna ei saa: KIK Projekt “Unistame suurelt – Loova tuleviku kooli unistuste rohetehnoloogiline koolimaja”

Projekti toetab Eesti riik.

Moodne põhumaja Berni lähistel. Arhitektuuribüroo Atelier SCHMIDT GmbH

Loova tuleviku koolis on november 2021 kuni november 2022 täiesti roheline. Rõõm on teatada, et saime rahastuse KIK Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projektile.

https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/opilaste-rohetehnoloogia-teadlikkuse-suurendamine

Meie projekti nimi on: “Unistame suurelt – Loova tuleviku kooli unistuste rohetehnoloogiline koolimaja”.

Projekti eesmärk on suurendada 6. ja 7. klassi õpilaste teoreetilist ja praktilist teadlikkust rohetehnoloogiast. Õpilased saavad teadmisi, kuidas põhust ehitised leevendavad kliimamuutust ja aitavad kliimamuutusega kohaneda.

Loova tuleviku kooli unistuseks on tulevikus ehitada päris oma põhust koolimaja, seetõttu annab see projekt meile suure toetuse ja teadmised ning oskused edasisteks tegevusteks. Õpilased koostavad Loova tuleviku kooli põhumaja kavandi ja maketi, koostades unistuste koolimaja jaoks tarvis mineva eelarve, materjaliarvestuse, tööde ajamahu tuginedes ringmajanduse ja rohetehnoloogia põhimõtetele. Õpilaste teadmised rohetehnoloogiast suurenevad läbi teoreetilise õppimise ja praktilise tegevuse. Projekti raames teeme koostööd oma ala ekspertidega nii Eestist kui Taanist. Sven Aluste ja Hobikoolipark (https://hobukoolipark.ee/loodus) annab nii teoreetilisi kui praktilisi nõuendeid ja oskusi põhumaja ehitamise ning taastuvenergia teemal.Rohetehnoloogiast räägib põhjalikult koos praktiliste näidetega meile Ragmar Saksing (https://www.tehnopol.ee/ariteenused/rohetehnoloogia/). Taani poolseks partneriks on rohetehnoloogia ettevõte Small Planet Taanis Friland’s (https://smallplanet.dk/en/about-us/). Ettevõtte juhid Lars ja Jo tutvustavad meile kohapeal oma rohetehnoloogilisi projekte, seal hulgas külastame nende poolt ehitatud põhust koolimaja.

Eestis on kõik projektiga seotus õpilased praktiliselt ja teoreetiliselt rohetehnoloogia projekti kaasa haaaratud. Eestis on toimivad põhumajad, mida me külastada plaanime. Kuid just Taanis on konkreetsed näited toimivatest põhukoolimajadest, mis aitaks meil oma unistuste koolimajale reaalselt otsa vaadata ja põhjalikke teadmisi saada. Taani võtame kaasa 2-3 õpilast, kes ise soovivad projektis aktiivsemalt kaasa lüüa ja kes soovivad saada põhjalikemaid teadmisi rohetehnoloogiast.

Õpilaste ja kogu koolipere teadlikkus rohetehnoloogiast ja selle põhimõtte alusel ehitamisest kasvab (roheruum, põhumaja). Samuti uurivad õpilased energia teemat ja keskenduvad põhjalikumalt taastuvenergia saamisele ja kasutamisele. Õpilased saavad vastuse, milline on üks looduslikest materjalidest energiatõhus maja. Hästi ehitatud põhuseinte soojajuhtivusnäitajad on 2 korda paremad kui keskmiselt Eestis ehitatavatel välispiiretel. Samuti tõuseb õpilaste teadlikkus erinevate rohetehnoloogiliste valdkondade (energia, õhk, vesi, jäätmed, ehitised, transport, jäätmed) kohta, kuulates ja tehes koostööd oma ala ekspertidega nii Eestis kui Taanis.

Põhumaja on loodusehitis, mis sobib oma põhu taaskasutamise tõttu ringmajandusse. Põhuehitust propageerime, kuna põhk on iga-aastaselt taastuv kohalik ressurss ja kvaliteetne põhupakk igati sobilik ehitusmaterjal. Rohetehnoloogilise koolimaja maketi valmistamisel kasutatakse taakasutatavaid/korduvkasutatvaid materjale, mille abil õpilane mõistab ringmajanduse vajalikkust. Võtame materjalid, mis muidu rändaksid prügisse, taas ringlusesse ja kasutame neid õppetöös.

Projekti veab loodusainete õpetaja Gedi Põder.

Noored on uue tuleviku loojad.