‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Arengukava elluviimine sõltub meie heast koostööst!

Uus õppeaasta on meie jaoks erakordne, sest tööd alustas 3. kooliastme 7. klass.

Jõustav häälestus uueks õppeaastaks, juhatab muusikaõpetaja Filipp.

Kooli kasvamine põhikooli lõpuni tõi kaasa kooli arengukava uuendamise. Valmis arengukava õppeaastateks 2021/2022-2025/2026. Kooli visioon, missioon ja väärtused on üldjoontes samad, mis kooli loomisel. Täpsustasime ja kirjutasime lahti tegevused, lisasime indikaatorid, et võimalikult hästi arengukava täitmist jälgida.

Võtmesõnadeks on tulevikuoskused, tasakaalusareng, innovatsiooni juhtimine, selgelt suunatud turundus ja teadustöö.

Täpsemalt saab tegevustest aimu, kui vaadata joonist.

Püüan veidi lahti seletada selle informatiivse detailiderohke pildi.

Tegevuskaval on kaks peaeesmärki.

1) Tulevikuoskustega tasakaalus isiksuse arendamine

2) Kool on kestlik

Esimene peaeesmärk võtab fookusesse õppimise ja õpetamise ning jaguneb omakorda veel kaheks

1. Tulevikuoskused

Selle aasta märksõnadeks on 1.-4. klassides saareelaniku rolli tihedam sidumine õpituga, õppekäikude täpsem eesmärgistamine ning tagasisidestamine, päriseluliste teemade käsitlemine õppetöös.

Et paremini päriselulisi teemasid klassiruumi tuua, ootame koostööd ja märkamist oma kogukonna poolt, sest kasutades ära meie kõigi praktilisi teadmisi, saame õppetunnid ja teoreetilised teadmised veelgi rohkem igapäevaeluga siduda.

Tulevikuoskuste juures peame mainima ka õppetöö miniprojekte ja suurprojekte. Kõikides klassdes on igas perioodis (üldjuhul siis 7 nädalat) üks miniprojekt, mis seob paari õppeaine teadmisi ning formeerub projektitulemuseks. Suurprojektid on aastate jooksul kujunenud, need on vabariigi aastapäeva konverents, aga ka jõululaada projekt, õppeaasta lõpu festival.

2. Tasakaalustatud areng

Siin peame silmas õppeainete omavahelist lõimimist, et oleks võimalik õpitut vaadelda mitme nurga alt ning üksikuid teadmisi siduda terviklikuks mõistmiseks. Fookuses on ka õpilaste individuaalne areng, sh andekus. Viimast toetavad selle aasta õpetajate koolitused. Nii uurisime koos õppeaasta eel erinevaid metoodikaid, sh kuidas toetada raskustes õpilast tunnis ning oktoobris õpime andekate laste toetamist

Järjepidevalt toetame õpilase õnneliku inimese oskuste arengut. Ikka selleks, et meie õpilane märkaks oma emotsioone ja tundeid ning suudaks neid ka juhtida. Vaikuseminutite harjutused, emotsioonikaardid jms metooodika on kasutusel õnneliku inimese oskuste arengu toetamisel.

Kool on kestlik

Juhtimine ja eestvedamine toetavad kooli stabiilsust ja innovatsiooni. See tähendab, et koolis töötavad oma ala professionaalid, õpetajate liikumine on minimaalne. Õpetajate töö ja areng on toetatud 1:1 vestlustega, koolitustega. Kooli metoodika rakendamist toetavad regulaarsed kohtumised kooli asutaja ning kooli metoodik – didaktikuga Kristi Laanemäega.

Noore erakooli jaoks on tähtis olla püsivalt pildil. Nii on kooli turundamine üks oluline tegevus kooli õpilaskonna kasvatamisel, kooli välise kuvandi kujundamisel. Koolijuht on seadnud isiklikuks eesmärgiks õppida sellel aastal turundamise kommunikatsiooni. Uued teadmised peaksid parandama kooli turundamist ja suurendama õpilaste arvu klassides. Meie klasside lubatud maksimum täituvus 15 õpilast, praegu on keskmine täituvus ligi 11 õpilast klassis.

Kolmandaks suunaks juhtimise all on teadustöö. Oleme eestvedajad kooli haridusmaastikul nii õppeainete lõimingu rakendamisel, asustamismeetodi juurutamisel, kujundava hindamise kasutamisel jms.

Õige pea on meie teadmised ja kogemused juba piisavad ning saame neid jagada ka teiste haridusasutstega.

Arengukava väljatöötamise õnnestumisel teeme suure kummarduse kogu meie kogukonnale, sh lapsevanematele, kes osalesid aktiivselt selle olulise dokumendi välja töötamisel – tänud Priit Ahte Kerli Vallman, Eli Lillebach, Mirjam Linroos, Egle Anton, Teele Kannisto.

Meie kool on loodud, et toetada tuleviku oskustega elus hakkamasaava inimese arengut. Selle õnnestumiseks peame tegema kõik,meie ühtne kogukond, pingutusi!

Kersti Vana

Loova tuleviku kooli koolijuht