‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Lõimimine on õpilastele mänguline ühislooming.

Kui räägitakse lõimingust, millest siis tegelikult ikkagi räägitakse?

Selles postituses toob 3. klassi lõimingunäiteid meie klassiõpetaja Kätlin Kallas.

1.-3. klassini toimub õppeainete lõiming meie koolis Asustamise meetodil. Asustamine kujutab endast laste poolt kujutletava tsivilisatsiooni – 3. klassis Kassisaaremängulist loomist ja arendamist.

Allpool toodud näidetes on lõimitud matemaatikat, inimeseõpetust, eesti keelt ja kunstiõpetust.

Kassisaare kalender

Novembri lõpuks oleme matemaatikas jõudnud teemani “aeg”, inimeseõpetuses “traditsioonid ja kombed”. Õpetajana tean, et õpilastel vajab veel harjutamist joonlaua kasutamine. Joonistamine on loomulik osa õppetööst. Peale ajaühikute teisendamise harjutusi arutleme õpilastega, millised võiksid olla meie enda loodud Kassisaare traditsioonid.

Mida tähistame ja mida peame oluliseks?

Arutleme läbi kõik kalendriaasta kuud ja paneme kirja kõik meie enda traditsioonid. Muidugi mõista on kõige olulisemad õpilaste enda sünnipäevad. Naiste- ja meestepäev muutub näiteks tüdrukute- ja poistepäevaks. Pikemat vaidlust tekitab aprillikuu naljapäev, mis osade õpilaste meelest sobiks näljapäevaks. Lõpuks jõutakse ikka kokkuleppele, et nalja tegemine on lihtsam, kui nälgimine. Nalja tuleks kindlasti rohkem teha, kui üks päev kuus. Seega lisandub aprillikuusse kaks naljapäeva. Kaduneljapäeva tähenduse mõistmine sunnib õpilasi iseseisvalt uurima ja infot otsima.

Kui saadakse aru, et kaduneljapäeval tasub koristada ja asju ära visata, siis pakutakse välja, et Kassisaarel muutuvad kaduneljapäevad üldkoristuspäevadeks. Vaadatakse üle saare üldpuhtus ja vajadusel korraldatakse talgupäev “Teeme ära!”.

Ülesanne, mis lõimib ja ühendab

Iga õpilane sai enda kujundada ühe kalendrikuu. Klassis on 12 õpilast, iga õpilane vastutas ühe kuu kujundamise ja sisuga täitmise eest.

Täna ripub Kassisaare kalender klassi seinal ja on igapäevases kasutuses. Jooksvalt märgivad õpilased kalendrisse tähtsaid kuupäevi nagu näiteks lugemiskontrolli ja jõululaada toimumise aeg. Kui tagasiside ringis küsisin, et mida kalendri koostamisest õpiti, siis sain vastuseks “kaduneljapäeval peab koristama”, “aasta, mis jagub neljaga on liigaasta” ja “õppisin paremini enda mõtteid ütlema”. 

Mida mina õpetajana õppisin?

Nägin selgelt, et õpilased panustavad rohkem, kui õpitakse ühise eesmärgi nimel ja üks tulem sisaldab nii palju erinevaid õppeteemasid.

Kassisaare õigused ja kohustused


Inimeseõpetuse ja eesti keele tunni raames lõid 3.klassi õpilased Kassisaare seadused. Aluseks võeti Eesti Põhiseadused ja Laste õiguste konventsioon, mis teksti keerukusest hoolimata inspireeris õpilasi looma enda saare õigused ja kohustused. Loomise juures oli oluline meeles pidada, et iga õigusega kaasneb kohustus. Näiteks, kui sul on õigus puid maha võtta, siis on sul kohustus juurde istutada kolm puud.

Oluline õigus

Ilma lisasuuniseid andmata, loodi uskumatult originiaalseid õiguseid ja kohutusi. Oluliseks peeti iga inimese õigust ja vabadust haridusele, puhtale loodusele. Lisaks privaatsele ruumile, arstiabile, turvalisusele, rahumeelsetele suhetele ja enda stiilile ning isikupärale.

Kui igal inimesel on õigus arstiabile, siis on igal saare elanikul kohustus osata anda esmaabi ja hoolitseda enda tervise eest võimalikult hästi. Saareelanikel on samuti ka kohustus hoida saart puhtana, vastutada oma kodu eest, mitte kasutada vaimset ja füüsilist vägivalda ning mitte kasvatada eksootilisi taimi, mis võivad ohustada kohalikke taimi. Ja mis kõige olulisem- saarel on kohustus kanda riideid sh pesu ja puhtaid sokke.

Mida õppisime
Mida õpilased tagasisideringis välja tõid? “Kodu on kõige turvalisem paik” ja “kokkulepped aitavad elada lihtsamat elu”.

Mida mina õpetaja õppisin? Usalda ja ära kogu aeg kontrolli! Lapsed on geniaalsed! Samuti on ka lõiming.