Vanaema

KOOLI VANAEMA / KOOLI VANAVANEM

Meie koolis on käimas pilootprojekt, kus koolis käib üle nädala kooli vanaema. Lapsed on sellise võimalus üle väga õnnelikud.  Ja ka vanaema on rõõmus. Tahame sellist võimalust tutvustada ka kõigile teisele. Võibolla saab sellest paljude Eesti koolide traditsioon.
Kui oled huviline vanavanem või kooli esindaja, võta ühendust ja vaatame, kuidas koos kooli vanavanema liikumist edasi arendada: koolivanaema@gmail.com.
Mida annab kooli vanaema või vanavanema olemine lastega…KOOLILE?
Õpikeskkonna ja õppimise paranemine läbi:

 • Turvatunde
 • Heaolu kasvu
 • Grupi kokkukuuluvustunde tõusu

LASTELE
Lastele annab kooli vanaemaga kohtumine:

 • Turvatunnet
 • Põnevust
 • Teadmisi vanadest aegadest
 • Tähendusrikka suhte kogemuse (grupis ei tohiks olla üle 10 lapse)
 • Võimaluse kogeda põlvkondadevahelist sidet
 • Võimaluse kujundada positiivsed väärtushinnangud vanemaealiste suhtes (aktsepteerimine)

VANAEMALE/VANAVANEMALE
Vanavanemale annab lastega kohtumine ja kooliga koostöö tegemine:

 • Võimaluse tunda end vajaliku ja väärtuslikuna
 • Tugevama eneseteadvuse. “Olen tark ja elukogenud ja mul on mida jagada.”
 • Tegevust
 • Võimaluse tunda (ja seeläbi olla) end nooremana
 • Tunda põlvkondade vahelist sidet (kellel puudub oma sugulastega)
 • Laiema silmaringi (ka lastel on palju õpetada)
 • Võimaluse elukestvaks õppimiseks.


Selle kõige tulemusel on osapooled õnnelikumad ja tervemad ja õpivad paremini.

Nõuded või tingimused kooli vanavanemale

 • Peab armastama lapsi
 • Empaatiavõime on hädavajalik
 • Tervis peab lubama
 • Peab omama vastutust tulevaste põlvede eest
 • Peab olema tahtmine seda teha
 • Võiks näha selles tegevuses enese arengupotentsiaali


Kasuks tuleb lapsemeelsus, ehk võime lapsega samale tasemele minna