‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Projekt “Jõulud 2022”

Jaanuarikuu tõmbab joone alla intensiivsele pühadeperioodile. Kui kuuseokkad on kokku pühitud ja ehted karpidesse pagendatud, on aeg tagasi vaadata tehtud tööle ja saavutatud tulemustele. 

Loova tuleviku kooli jõule korraldas „Jõulud 2022  projekti raames 6. klass koos kunstiõpetaja Kaisaga. Projektõpe on oluline osa meie kooli õppetegevusest. Tegemist on aktiivõppemeetodiga, kus nii õpilased kui ka õpetaja on pidevalt kaasatud ja tegutsevad ühise eesmärgi nimel. 

Projektõpe annab võimaluse igaühel isiklikult panustada, koheselt õpitut rakendada ja seeläbi seda emotsionaalselt kogeda. Arenevad ettevõtlikkus, loovus, vastutusvõime ja koostööoskused; traditsioonide loomise ja kordamise kaudu tekib ühtekuuluvustunne, samas on saavutatud riiklikus õppekavas määratletud õpitulemused. See on eluline õpe, mis aitab õppida läbi kogemise ja lõimimise.

Kuigi projekti keskmes oli aktiivselt tegutsev 6. klass, puudutas antud projekt kogu kooliperet ja erinevaid õppeaineid.

Juba septembris alustasime esialgsete plaanide kavandamisega ja planeerimisega. Lõimisime omavahel kunstiõpetuse, eesti keele, tööõpetuse, inglise keele ja klassiõpetajate antava üldõpetuse; tegime järgnevate kuude jooksul koostööd teiste aineõpetajate ja klassidega.

Kunstitundides õppisime  Astrid Lindgreni jõulujuttude põhjal illustratsiooni joonistamist ja rääkisime illustraatori elukutsest, valmistasime kooli koridori põhjapõtradest laulukoori ning tegime jõulutähti. Eesti keeles anti tuntud jõululaulude sisu edasi pildilise kujutamise abil, loeti jõulujutte ja -luuletusi. Inglise keeles said selgeks laulud ja luuletused, laienes sõnavara, paranes lugemis- ja kirjutamisoskus. Tööõpetuses valmisid loovad ja ökonoomilised jõulukuused. Loosipakkide lunastamiseks said üldõpetuses ette valmistatud laste esinemised.

Kogu koolimaja sai jõululiku välimuse. Esimesele korrusele kerkisid lisaks traditsioonilisele jõulukuusele ka kasti/soki- ja raamatukuused. Garderoobi aken sai glamuurse välimuse ja rõõmustas vaatajaid nii seest kui ka väljast. Osalesime ka üle-eestilises projektis „Kaardid hooldekodudele . Kõigil meie kooli õpilastel oli võimalus meisterdada kaarte Pärnus asuva Villa Mare pansionaadi elanikele. Algselt planeerisime valmistada 50 kaarti, ent kuuldes, et asutuses elab ja töötab 90 inimest, tegime valmis 90 kaarti. Laste südamlikud tervitused jõudsid Pärnusse vahetult enne jõule ja loodetavasti tõid rõõmu kõigile adressaatidele.

Projekti käigus korraldasime 6. klassiga kolm jõuluüritust: 1.–4. klassile, 5.8. klassile ja kooli töötajatele. 

6. klassi õpilased osalesid ürituste planeerimises, sealhulgas ajakava paika panemises, klassiõpetajatega kokkulepete sõlmimises, eelarve pidamises, korraldamises, tegevuste organiseerimises, ruumi kaunistamises ja üritustejärgses koristamises. 

Erilist iseseisvust ilmutasid õpilased pidude läbiviimisel. Nad mängisid toolimängu, erinevaid kaardimänge, ringmänge,  kahooti, jagasid loosipakke ja kuulasid esinemisi. Projektijuhi haigestumise tõttu tuli neil otsuseid vastu võtta ja läbi viia suurema kõrvalise abita ja nad suutsid meid kõiki positiivselt üllatada.

Jaanuarikuus reflekteerisime ja analüüsisime. Koolipere jäi jõuluperioodi ja korraldusmeeskonnaga väga rahule, korraldusmeeskond omakorda osaleks teinekordki sellises projektis. Projektijuht tõdes taaskord, et õpilane, kellele on usaldatud tavapärasest suurem vastutusekoorem, tegutseb iseseisvalt,  tõhusalt ja ilmutab ettevõtlikkust, mis ületab täiskasvanute ootused. Lapsed väärivad suuremat usaldust ja vastutust.

Tänusõnad: aitäh kooli juhtkonnale, kes julgustab aktiivset ning iseseisvat tegutsemist ja annab meile loomingulise vabaduse. 

Suur tänu projektis osalenud õpetajatele: Marlene Timmi, Karin Kangur, Merike Kikas, Karme Beek, Ingel Terasmees-Mellik, Eva-Stella Ilves ja kõigile teistele, kes meid abistasid. 

Suured kummardused vabatahtlikele, ilma kelleta ei oleks kaardid jõudnud Pärnusse, kuusk tuppa, pähklid kaussi ja toidukraam ning kaunistused koolimajja. Tegelikkuses on neid heategusid nii palju, et  ei suudaks kuidagi kõiki üles lugeda:oleme tõeline kogukonnakool! 

Kallid lapsevanemad, teie heldus oli äärmiselt liigutav, tänan, et osalesite õpetajate ühiskingis ja võimaldasite korraldada suurepärase jõuluürituse, millega sain tunnustada oma kolleegide igapäevaseid  ootuseid ületavat panust.

Minu suurim tänu kuulub Rivole, Cristellale, Pilleriinile, Kristjanile ja Carl-Kustasele, kes olid minu fantastilises korraldustiimis ja said kõigega suurepäraselt hakkama. Mul on au olla teie õpetaja.

Kunstiõpetaja Kaisa