Vastuvõtt

KEDA OOTAME ÕPPIMA?

Kõiki lapsi, kes on kooliküpsed ning võimelised õppetööks ja koostöiseks suhtluseks keskmise suurusega kollektiivis. Kuna õppetöö toimub õpilaste individuaalseid võimeid, eripärasid ja vajadusi arvestades, saab iga laps meie koolis areneda nii, et püsiks koolirõõm ja õpitahe. 2018. õppeaastaks võtame lapsi vastu 1.- 4. klassi.

Meil on tavaõppega klassid, kus õppetööd juhedavad klassiõpetaja ja aineõpetajad. Meie esimestel tegutsemisaastatel meil tugipersonali võimalust pole (logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoog).

Lapsi võetakse kooli vastu avalduse esitamise järjekorras.

Väga oluliseks peame vestlust lapsevanematega, et selgitada välja, kas meie kooli väärtused ühtivad lapsevanemate omadega. Kooli avatuse ja kaasatuse põhimõte eeldab ka vanemate aktiivset kaasalöömist koolielus. Kas oled selleks valmis? Kui jah, oled soojalt teretulnud!

Loova Tuleviku Kooli õppemaks 2018/19 õppeaastal on 140 eurot kuus. Õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekäikude tasu. Õppematerjalide ja vahendite eest tasuma ei pea.

Info: info@tulevikukool.edu.ee

Esmaseks registreerumiseks täida palun allolev vorm. Võtame teiega ühendust.