Koolikorraldus

Tundide ajakava:

​1. tund: 9.30-11.00
2. tund: 11.15-12.00

Lõuna

3. tund: 12.30-13.20
4. tund: 13.30-14.35 

  

KOOLIVAHEAJAD

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;

2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;

3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a; 4)

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;

5) V vaheaeg  12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

Trimestrite ajad põhikoolis

2018/2019 õppeaastal

I trimestri lõpp 29.11.2018

II trimestri lõpp 12.03.2019

III trimestri lõpp 11.06.2019

Kokkuvõttev hindamine:

I klassil poolaastate lõpus

liitklassil trimestrite lõpus