Eelkool

PROOVIKOOL/EELKOOL

Kellele: 6.-9. aastastele
Toimub: esmaspäeviti kell 14.30-17.00
Õpetaja: Kätlin Kallas
Tasu: 60 eurot kuus
Proovikool on mõeldud koolieelikutele ning 1.-2. klassi õpilastele, kes kaaluvad Loova Tuleviku Kooli üle tulemist. Sobib ka neile, kes otsivad lapsele põnevat, harivat ja loovust arendavat tegevust lisaks koolile või lasteaiale.
Proovikooli õppetegevuses kasutatakse Asustamise meetodit nagu Loova Tuleviku Kooliski. Lapsed saavad õppeaasta alguses välja mõeldud asustamata saare kaardi, mis asub Eesti lähedal. Õppetegevused lähtuvad stsenaariumist, et lapsed kolivad saarele elama (võttes mängult kaasa kõik, keda soovivad) ning loovad sinna oma ühiskonna. Elus ettetulevaid probleeme ja õppeaineid õpitakse saareelu kontekstis läbi praktilise tegevuse. Õpe on praktiline, loovust ja iseseisvust arendav ning probleemilahendusele suunatud. Proovikooli alguskuul kaardistatakse lapsevanema kaasabil lapse areng olulisemates punktides ning seatakse personaalsed eesmärgid. Õppetööd diferentseeritakse vastavalt laste arengule (erinevad ülesanded, erinevad raskusastmed, edasijõudnumad juhendavad teisi jne).

PROOVIKOOLI EESMÄRGIKS ON:

* Harjutada kollektiivis olemist ja eesmärgipärast toimetamist.
* Arendada loovust, iseseisvust ja aktiivset hoiakut.
* Arendada väljendusoskust ja -julgust.
* Arendada mõtlemisoskusi ja probleemilahendusoskusi.
* Arendada inimeseks olemise oskusi (Mina ja minu tunded ning mõtted, mina ja teised, minu soovid ja eesmärgid jne).
* Õppida lugemist/kirjutamist, matemaatikat, loodus- ja inimeseõpetust, kultuuri, kunsti ja käsitööd, muusikat ja liikumist lõimitult ja mänguliselt.
* Õppida omavahel ja õpetajaga ning vanematega õppimises koostööd tegema.
* Harjutada kooli ja kodu koostööd.
* Pakkuda positiivset õppimiskogemust.Eesmärgiks ei ole:

* Valmistada last ette erinevate koolide sisseastumiskatseteks.
* Harjutada last 45 minutit paigal isuma.
* Täita töövihikuid.
* Õpetada lapsi vastuvaidlemata käske täitma.