Teaduskonverentsid

20.02.2023 kell 9.45-12.45 1.-4. klass

21.02.2023 kell 9.45-12.30 5.-7. klass

Loova tuleviku kooli õppeaasta kõige tähtsam sündmus on teaduskonverents, kus õpilased tutvustavad oma uurimistegevuste tulemusi.

Uurimisega varakult alustamine toetab õpilaste ettevõtlikkust, õpioskusi, analüüsioskusi, kriitilise mõtlemise oskusi ja teadusmõistete arengut. Oma töö esitlemine toetab esinemisoskuste arengut ja tõstab enesekindlust.

Teadustööde konverentsile ootame ka publikut. Selleks registreeri end SIIN.

Sel õppeaastal on klassiti uurimissuunad järgmised:

1. klass: “Mina olen”. Õpilased uurivad enda sugupuud ja suguvõsa. Uurimuse raames võetakse kodust kaasa fotod, koolis koostatakse suur sugupuu fotode ning andmetega. Järgmiseks uuritakse mõnda õpetlikku lugu oma vanavanema lapsepõlvest- mis juhtus, kellega juhtus, mida saame sellest loost õppida?

2. klass: “Eesti paistab raamatust”. Õpilased töötavad läbi ühe raamatu, mida seejärel analüüsitakse lugude ja legendide vaatevinklist. Uurimisega paralleelselt töötatakse läbi ka erinevaid lugusid ja legende, mida seejärel ette kantakse.

3. klass: “Millest me räägime, kui räägime Eesti kunstist?”. Õpilased uurivad süvitsi üht kohalikku kunstnikku, kelle tööd nad enda jaoks süvitsi läbi analüüsivad ning esitlevad enda mõtteid ja märgatut teistele.

4. klass: “Õnne valem”. Õpilased viivad läbi intervjuu ühe õnneliku inimesega. Uurimise käigus otsitakse vastuseid erinevatele küsimustele. Mis on õnn? Kes on õnnelik inimene? Kuidas on võimalik õnnelik olla? Milles seisneb kellegi õnn? Mida õnneks vaja on?

5. klass: “Vesi”. Õpilased leiavad ise lähenemise, mis nende hinnangul kataks kõige paremini vee teemat. Esinejate seas on neid, kes on teinud läbi erinevaid veega seonduvaid katseid, osade jaoks osutus tähtsaks veekogude reostumise uurimise vajalikkus ning osad tahtsid leida vastust küsimusele, mis üldse vesi on ja milleks seda vaja on?

6. klass. “Kooli leht”. Õpilased koostavad ühiselt klassi ajalehe. Sisendit küsitakse koolilehe jaoks tervelt kooliperelt, viiakse läbi intervjuu ühe koolipere liikmega ning ühiselt tehakse kõik valmis selleks, et edaspidi saaks välja anda LTK täitsa enda lehe!

7. klass: “Legendid ja lood Tallinna vanalinnas”. Õpilased valivad ise välja ühe keskaegse ehitise vanalinnast, mille kohta nad rohkem õppida soovivad. Enda uurimusest valmib referaat, kuhu lisatakse juurde ka üks antud ehitisega seonduv lugu või legend.