Õppenõukogud

Toimumise kuupäev: 30.05.2018

Päevakord:

 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekud juhtkonnale
 • individuaalõppele määramine

Toimumise kuupäev: 30.05.2018

Päevakord:

 • Õpilase käitumine
 • Õpilase määramine iseseisvale õppele
 • Järgmisesse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
 • Täiendav õppetöö

Toimumise kuupäev: 11.05.2018

Päevakord:

 • Õpilase määramine iseseisvale õppele

Toimumise kuupäev: 28.03.2018

Päevakord:

 • Õpilase suunaminee koduõppele lapsevanema soovil
 • Arengukava arutelu
 • Õppekava arutleu
 • Kooli põhikirja arutelu
 • Uue sekretäri valimine

 

Toimumise kuupäev: 29.11.2017

Päevakord:

 • Kodukorra arutelu
 • Arenguvestluse arutelu
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Hindamisjuhend
 • Õpilaste käitumine

Toimumise kuupäev: 27.08.2017

Päevakord:

 • Individuaalsed ainekavad
 • Tugiteenused
 • Õpilaste käitumine
 • Sekretäri valimine