Loova tuleviku erakoolist

​Loova tuleviku erakool lähtub ideaalist, et terviklik inimene (keha, mõistus, emotsioonid, väärtused) on tasakaalusuhtes oma keskkondadega (loodus-, tehis-, virtuaalne-, sotsiaalne- ja kultuurikeskkond).

Meie missiooniks on sobiva keskkonna loomine tervikliku, tasakaalus, kordumatu ja omapalgelise indiviidi arenguks ning saadud kogemuste jagamine erinevate huvigruppidega.

Õppetööga alustasime 2017. aasta septembris aadressil Sõle 40, Tallinn. Koolile on väljastatud tegevusluba I ja II kooliastmes õppetöö läbiviimiseks.  2020. aastal plaanime avada ka III kooliastme.

Erakooli suunaks on keskendumine Tulevikuoskustele ja Õnneliku inimese oskustele. Loe meie eripära kohta täpsemalt siit: http://tulevikukool.edu.ee/koolist/kooli-eripara/

2019/20. õppeaastaks võtame lapsi vastu 1.- 5. klassi.

Õppemaks 2018/19 aastal on 140 eurot kuus, 1680 eurot aastas. Erakooli õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekäikude tasu. Õppematerjalide ja vahendite eest tasuma ei pea.

Info: info@tulevikukool.edu.ee

Registreeri oma laps koolikoha järjekorda: http://tulevikukool.edu.ee/vastuvott-2/