Koolist

​Loova Tuleviku Kool lähtub ideaalist, et terviklik inimene (keha, mõistus, emotsioonid, väärtused) on tasakaalusuhtes oma keskkondadega (loodus-, tehis-, virtuaalne-, sotsiaalne- ja kultuurikeskkond).

Meie missiooniks on sobiva keskkonna loomine tervikliku, tasakaalus, kordumatu ja omapalgelise indiviidi arenguks ning saadud kogemuste jagamine erinevate huvigruppidega.

Õppetööga alustasime 2017. aasta septembris ühe liitklassiga (2-3. klass) aadressil Sõle 40, Tallinn. Koolile on väljastatud tegevusluba I kooliastmes õppetöö läbiviimiseks. II kooliastme tegevusloa taotlus on sisse antud ning 2020. aastal plaanime avada ka III kooliastme.

2018. õppeaastaks võtame lapsi vastu 1.- 4. klassi.

Õppemaks 2018/19 aastal on 140 eurot kuus. Õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekäikude tasu. Õppematerjalide ja vahendite eest tasuma ei pea.

Info: info@tulevikukool.edu.ee

Registreeri oma laps sisseastujate nimekirja: http://tulevikukool.edu.ee/vastuvott-2/