Uudised

Vastavalt valitsuse korraldusele saame kooli kutsuda esmaspäeval 11. jaanuaril 2021 1.-4. klasside õpilased. Kahjuks jäävad distantsõppele 5.-6. klasside õpilased. Loodame, et see piirang lõpeb peagi.

Esimesel koolinädalal ei toimu huviringe.

Kehalise kasvatuse osas täpsustame esmaspäeval, mida teeme. Plaanis on kasutada ära lumist aega ning tegevused õues läbi viia. 

5.-6. klassi distantsõppe tunniplaan alates 11.01.2021 siin

Distantsõppe põhimõtted

1) Kool võtab vastutuse korraldada ja jagada õppetööd, aga lapsevanemalt ootame abi ja koostööd lapsele päevaplaani koostamisel ja IT vahendite võimaldamist.
2) Aineõpetajad on jaganud ära päevad, et vähendada õpilaste õppe mahtu päevas ja anda aega süvenemiseks.
4) Kui laps jääb haigeks, tuleb sellest samal päeval klassiõpetajat/klassijuhatajat teavitada Stuudiumi kaudu.
5) Õpetajad laevad Stuudiumisse järgmise päeva õppetöö eelmisel päeval kella 17.00-ks va esmaspäeval. Siis on ülesanded Stuudiumis kell 9.30. Kui õpetajal on planeeritud videotund, siis ka selle aeg ja link on kirjas Stuudiumis.
6) Iga päev kell 17.00-18.00 saavad vanemad küsida õpetajatelt õppetööga seotud küsimusi.
7) Iga õpetaja paneb Stuudiumi ülesande juurde ajad, mil ta on õpilaste jaoks kättesaadav.
8) Konsultatsioonide vajaduse otsustab iga õpetaja ise ja lepib need ise õpilasega kokku. Konsultatsioone võib korraldada nii koolis kui online keskkonnas.
9) Tugispetsialistide tunnid toimuvad alates 18. jaanuarist. Tööd koordineerib õpetaja Kätlin Kallas. Infot jagatakse individuaalselt.
10) Kui on võimalus, korraldame jaanuaris talispordipäeva.