Uudised

Alates 11. märtsist 2021 viibib kogu kool distantsõppel.

Tunniplaane alates 11. märtsist 2021 vaata õppeinfo alt.

Distantsõppe põhimõtted

1) Kool võtab vastutuse korraldada ja jagada õppetööd, aga lapsevanemalt ootame abi ja koostööd lapsele päevaplaani koostamisel ja IT vahendite võimaldamist.
2) Õppetegevused toimuvad distantsõppe tunniplaani järgi.
4) Kui laps jääb haigeks, tuleb sellest samal päeval klassiõpetajat/klassijuhatajat teavitada Stuudiumi kaudu.
5) Õpetajad laevad Stuudiumisse järgmise päeva õppetöö eelmisel päeval kella 17.00-ks va esmaspäeval. Siis on ülesanded Stuudiumis kell 9.30. Kui õpetajal on planeeritud videotund, siis ka selle aeg ja link on kirjas Stuudiumis.
6) Iga päev kell 17.00-18.00 saavad vanemad küsida õpetajatelt õppetööga seotud küsimusi Stuudiumi kaudu.
7) Iga õpetaja paneb Stuudiumi ülesande juurde ajad, mil ta on õpilaste jaoks kättesaadav.
8) Konsultatsioonide vajaduse otsustab iga õpetaja ise ja lepib need ise õpilasega kokku. Konsultatsioone võib korraldada nii koolis kui online.
9) Tugispetsialistide tunnid toimuvad. Tööd koordineerib õpetaja Kätlin Kallas. Infot jagatakse individuaalselt.

Distantsõppe kokkulepped õpilastega

1) õpilased osalevad tunnis oma nime all
2) õpilastel on videotunnis sees nii videokaamera kui ka mikrofon. Ilma selleta ei teki dialoogi. Me ju kõik tahame, et vaatamata olukorrale õpilased omandavad õpitu ja saavutavad plaanitud ainepädevused
3) õpilastel on keelatud jagada videotunni linke. Vajadusel võib teha seda õpetaja, kes lingi lõi
4) õppetöö toimub distantsõppe tunniplaani alusel
5) parim viis videotunnis osaleda on arvuti. Nutitelefoniga osalemine ei võimalda saavutada soovitud tulemust!