Klassiõpetaja

MEIE MEESKONDA ON SOOJALT OODATUD:

KLASSIÕPETAJA (1.0)

Kallis klassiõpetaja, Loova tuleviku kool ootab Sind tõelisse uue ajastu kooli! 
Klassiõpetaja ülesandeks on viia läbi õppetööd 1.-4. klassis lõimitud üldõpetuse vormis (koolitame ja juhendame selleks), luua inspireeriv õpikeskkond kõikidele õpilastele ja osaleda õppetöö ja kooli arendustöös ning kooli üritustel.
Meie erakooli eripäraks on keskendumine loovusele, ettevõtlikkusele, iseseisvusele ja vastutusvõimele. Meie eesmärk on hoida koolirõõmu, tagades sealjuures tõhusal ja motiveerival viisil õppimise. Oleme haridusinnovatsiooni esirinnas nii metoodika kui ka õpikeskkonna loomise poolest. Meil on väiksed klassid (kuni 15 õpilast) ja iga õpilase isiksus on oluline. Järgime kaasava kooli põhimõtteid.

Ootused kandidaadile:

Erialane haridus (magistrikraad) või selle omandamine. Õpetajakutse või selle omandamine.
Hindame õpetajas aktiivsust, suhtlemisoskusi, sallivust, arenemistahet, lahkust. Ka loovus on suur pluss, kuid piisab ka sellest, kui soovid enda loovuse arendamise teel edasi liikuda.

Pakume Sulle:

  • Üle keskmise töötasu vastavalt kvalifikatsioonile, koormusele ja aktiivsusele.
  • Täiskoha korral 20 kontakttundi nädalas.
  • Palju võimalusi enesetäiendamiseks ja (enese)arenguks.
  • Pidevat tuge uudse õppekava järgi õpetamisel.
  • Mitmekesist töökeskkonda ja kohtumisi paljude huvitavate inimestega.
  • Võimalust olla otsustamisel osaline.
  • Loomingulist, sõbralikku ja toetavat meeskonda.
  • Koostöiseid vanemaid ja tugispetsialiste.
  • Naerusuiseid õpilasi.

Võta meiega ühendust kohe! Konkurss kestab kuni sobiva kandidaadi leidmiseni. Oma CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri saada aadressile info@tulevikukool.edu.ee

Lisaküsimustega pöördu kooli juhi Kersti Vana poole.
Telefon: +372 53332373
E-post: kersti.vana@tulevikukool.edu.ee