Sotsiaalpedagoog

Kallis sotsiaalpedagoog, Loova tuleviku kool ootab Sind tõelisse uue ajastu kooli!

Sotsiaalpedagoogi tööülesanneteks on:

 • kavandab, koordineerib, teostab ning analüüsib sotsiaalpedagoogilist tegevust haridusasutuses tehes aktiivset koostööd lapsevanematega (eestkostjatega) ja haridustöötajatega kaasates vajadusel teisi kooliväliseid spetsialiste.
 • märkab, selgitab ja viib läbi esmase sotsiaalpedagoogilise hindamise abi vajava lapse lähikeskkonna ressursside ning võimaluste selgitamiseks ning vajalikuks sekkumiseks.
 • suunab last analüüsima ennast ja oma käitumist, õpetab innustab ja motiveerib last rakendama sotsiaalseid pädevusi edendavaid strateegiaid.
 • nõustab lapsevanemaid lapse sotsiaalsete pädevuste teemal ja selgitab lapse eakohaseid sotsiaalsed toimetulekuoskusi takistavaid tegureid, abistades sobivamate kasvatusalaste strateegiate leidmisel ja rakendamisel. Jagab infot haridusasutuse välistest abi-ja nõustamisvõimalustest.
 • nõustab haridusasutuse töötajaid ja juhtkonda laste heaolu ja turvalisust tagava õpikeskkonna kujundamisel, tegeleb ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimisega.
 • teeb koostööd sotsiaalpedagoogilise teavitustöö ja parimate praktikate rakendamiseks (osalemine teemapäevadel, töörühmades, ainesektsioonides, loengutel, professionaalne enesearendamine). Osaleb erialases arendustegevuses.

Pakume sotsiaalpedagoogile 0,8 kohaga töökoormust. Samuti on vakantne HEV koordinaatori koht, mis võimaldaks kokkuvõttes 1,1 töökoormust.

Loova tuleviku kool on 5. aastat tegutsev era-põhikool. Kooli eripäraks on keskendumine loovusele, ettevõtlikkusele, iseseisvusele ja vastutusvõimele. Meie eesmärk on hoida koolirõõmu, tagades sealjuures tõhusal ja motiveerival viisil õppimise. Kool on väike ja meil on väiksed klassid (kuni 15 õpilast) ja iga õpilase isiksus on oluline. Meil kõigil on erinevad vajadused selleks, et jõuda eneseteostuseni. Meie koolist leiad kollektiivi, kes päriselt hoolib.

Ootused kandidaadile
Erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.
Hindame sotsiaalpedagoogis suhtlemise- ja koostööoskust, professionaalsust ning empaatiat.

Kool pakub

 • 0,8-1,1 koormust;
 • Üle keskmise töötasu vastavalt kvalifikatsioonile ja koormusele;
 • Palju võimalusi enesetäiendamiseks ja (enese)arenguks;
 • Mitmekesist töökeskkonda ja kohtumisi paljude huvitavate inimestega;
 • Loomingulist, sõbralikku ja koostöist meeskonda;
 • Koostööd vanematega;
 • Eripalgelisi õpilasi.

Lisainfo
Saada oma avaldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumendid teele kohe. Konkurss kestab 28.03 või kuni sobiva kandidaadi leidmiseni. Infot kooli kohta leiad siit: www.tulevikukool.edu.ee ja https://www.facebook.com/loovaltkool
Kui on küsimusi tööpakkumise kohta, kirjuta info@tulevikukool.edu.ee või helista 53332373 .