Improring

Kellele: 10.-13. aastastele
Toimub:
Juhendaja: Merilyn Martis
Tasu: 19 eurot kuus

Improring annab võimaluse üheks korraks nädalas välja tulla igapäevarütmist ning saada positiivne, vabastav energialaeng kogu nädalaks. Improvisatsioon on näitlemise, rääkimise, reageerimise ja loomise harjutamine hetkes ning seda õpitakse mängides ja koostöisetes harjutustes üksteist aktsepteerivas ning vabas õhkkonnas. Improviseerides muutub inimene enesekindlamaks ja julgemaks suhtlejaks, õpib tähelepanu pöörama üksiksasjadele ümbruses ning märkama erinevaid inimesi ja nende eripärasid hinnaguid loomata. Sealhulgas arenevad oskused töötada koos teistega spontaansetes situatsioonides ning analüüsida nähtut- ja kogetut ning tagasisidestada positiivses võtmes. Improringi esimeses osas tegeleme lühikeste improharjutustega, mis muudavad ärksaks ja loovad koostöise vaba õhkkonna. Teises osas loome lühisituatsioone väikestes grupppides ning harjutame lugude rääkimist ja etendamist. Ringi lõpuosas saavad osalejad praktilised ülesanded ise luua lühistseen vastaval teemal, mida lühidalt analüüsime ja tagasisidestame kogu grupiga koos.