Uudised

Tegevused eriolukorra tingimustes Loova tuleviku koolis

 1. Koolimajas õppetööd ei toimu, maja on suletud kuni 4. maini. Samuti ei toimu sel perioodil huviringe ning õppekäike. Õppetöö toimub distantsilt.
 2. 14.03 kell 10.00-11.00 saab koolimajja, et tulla järgi oma koolis olevatele vihikutele ja isiklikele asjadele.
 3. Kool saadab vanematele Stuudiumi kaudu küsitluse, milline on peredel infotehnoloogilised võimalused (arvuti, internet). See aitab edasist õppetööd planeerida.
 4. Kool on solidaarne teiste koolidega, õppetöö planeeritakse ja edastatakse kehtiva tunniplaani alusel.
 5. 16.03 on kõikide peredele ülesandeks kontrollida Stuudiumi konto olemasolu või see luua. 1.-2. klassi puhul peab olema konto vanemal. 3.-5. klassil nii vanemal kui ka õppijal.
 6. Õpetajad panevad järgmise päeva ülesanded kella 17.00-ks Stuudiumisse, seejärel saab pere planeerida, milliseid ülesandeid teeb laps järgmisel päeval iseseisvalt ja milliseid vanemaga õhtul koos.
 7. Päeva jooksul kogunenud küsimustele vastab õpetaja lapsevanemale tööpäevadel kell 18.00-20.00 ja õpilastele õpetaja tööpäeva jooksul 9.00-16.00.
 8. 1. ja 2. klassil jätkub küsimuste tekkimisel suhtlus õppeaasta alguses juba loodud Facebook Messengeri kaudu.
 9. Ülesannete kontrolli ja tagasiside määrab õpetaja kodutöö kirjelduses.
 10. Kool võtab vastutuse korraldada ja jagada õppetööd aga lapsevanemalt ootame koostööd lapsele päevaplaani koostamiseks ja IT vahendite võimaldamist.
 11. Klassiõpetaja paneb üldõpetuse raames paika ainete sisu ja mahu.
 12. Koolirõõmu säilitamiseks palume kodus lapsega mängida ja sellest tegevusest pilte teha. Neid lõbusaid fotosid palume jagada klassi messengeri grupis.
 13. Kui laps jääb haigeks, tuleb sellest samal päeval klassiõpetajat teavitada Stuudiumi kaudu.