MEIE INIMESED

MEIE KOOLI JUHIVAD:

Kooli juht: Kersti Vana

kersti@tulevikukool.edu.ee

Õppinud olen palju ning mulle meeldib õppida juurde uusi tarkusi, saada uusi kogemusi. Olen õppinud algklasside õpetajaks ja inglise keele õpetajaks ning täiendanud end magistratuuris hariduse juhtimise alal. Lisaks olen õppinud kvaliteedijuhtimist, sest mulle meeldib teha asju üks kord ja õigesti.

Naudin hetkel tööd kasvavas loomingulises kollektiivis. Uued inimesed toovad juurde uut andekust ning võimalusi veelgi paremini koolitööd korraldada.

Me õpime kõik siis, kui sõnast pean, saab ma soovin, ma tahan. Suurepärane on kui õpikust loetut saab praktiliselt läbi katsetada üheskoos kaaslastega. Seda kõike pakub Loova tuleviku kool. Me õpime kõik koos: õpilased, õpetajad, lapsevanemad. Teeme koos oma kooli veelgi paremaks!

Kooli pidaja esindaja ja õppetöö konsultant: Kristi Laanemäe

kristi@tulevikukool.edu.ee

Õpetamine on korraga nii kunst kui ka teadus. Ja haridus on kõige tähtsam asi üldse. On väga hea tegeleda kõige tähtsama asjaga. Nagu kõik inimesse puutuv, on ka õpetamine ja õppimine, väga paljude muutujatega võrrand, mille lahendamisel kõik kõigilt pidevalt õpivad.

Olen omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonnast ja magistrikraadid samast ülikoolist kunstiõpetuse õpetaja ja uusmeedia erialalt. Töötan ka Tallinna Ülikoolis lektorina ning koolitan õpetajaid. Samuti olen mitmete õpikute autor ja annan oma panuse Riikliku Õppekava arendusse.

 

MEIE KOOLIS ÕPETAVAD:Kätlin Kallas; klassiõpetaja

Pean oluliseks, et õpilased oskaksid ennast ja oma kaaslasi analüüsida. Koolirõõmu tagab usalduslik suhe õpetajaga ning võimalus jääda iseendaks. Eksimus on edasiviiv kogemus, mitte õnnetus. Inspiratsiooni ja väljakutseid!

Oman haridusteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist. Pärast nelja aastat Soomes elamist olen õpetajana tagasi Eestis, nautides  laste seltsi ja nendega koos maailma avastamist.

 

Marje Randver; klassiõpetaja

Magistrikraad Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri filoloogias eesti ja võrdleva rahvaluule erialal. Täiendõppena Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuses: Kutseaasta alustavale õpetajale.

Tänaseks mõistan ma Ostap Benderi ütlust “LAPSED ON ELU ÕIED!” Olen väga tänulik, et elu on mind toonud õpetajaameti juurde ja saan olla kaaslaseks väikeste inimeste arenguteel. Eks elu pakub inimesele ikka just seda, mida ta kõige rohkem vajab ja mis on n-ö tema olemus. Mulle väga meeldib minu töö ning inimesed, kellega seda koos teen. Edu peitub pühendumises ja piisab, kui igaüks meist annab endast parima iga päev!

 

Anneli Jalava; kunstiõpetaja

Olen õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat, lõpetanud EKA fotoerialal magistrantuuri ja TLÜ kunstiõpetuse magistrantuuri.

Töötanud olen EKAs, kunstiõpetajana Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis ja hetkel töötan Fotomuuseumis. Peres on kolm last ja abikaasa. Harrastused: looduses sportlikult liikumine ja lugemine.

 
 

Martin Salong; kehalise kasvatuse õpetaja

Olen õppinud kehalise kasvatuse õpetajaks.

Kool on nagu teater, sa astud sisse uksest, teadmata, mis täpselt juhtuma hakkab. Kas kavas on draama, komöödia, tragöödia või romantika hõngu, see selgub töö käigus. Toimetada tuleb olevikus, just nüüd ja praegu, et oleks hea minevikku meenutada ja loovalt tulevikku vaadata.

 
 

Li Langebraun; muusikaõpetaja

VHK Gümnaasium (muusikaharu) lõpetasin 2008 . EMTA muusikapedagoogika eriala  on omandamisel alates 2015.

Pillidest olen õppinud ja mängin viiulit, väikekannelt, kontrabassi, kitarri, klaverit.

Armastan muusikamaailma selle mitmekesisuses ja lõputuid võimalusi, mida see pakub. Ma naudin lastega suhtlemist, imetlen nende avatud, vahetut olekut ja loomingulisust. Oma teadmiste, oskuste ja muljete abil püüan avada muusika erinevaid tahke, et võiks tekkida huvi, uudishimu, äratundmine.

Usun muusika võimesse sügavalt puudutada, ühendada, luua rõõmu, pakkuda lohutust, toetada inimest läbi kogu elu. Muusika kaudu jõuame lähemale iseendale. Muusikaga tegelemine saab kasvamist ja õppimist igakülgselt võimedada ja tagant lükata.