MEIE INIMESED

MEIE KOOLI JUHIVAD:

Kooli juht: Kersti Vana

kersti@tulevikukool.edu.ee

Õppinud olen palju ning mulle meeldib õppida juurde uusi tarkusi, saada uusi kogemusi. Olen õppinud algklasside õpetajaks ja inglise keele õpetajaks ning täiendanud end magistratuuris hariduse juhtimise alal. Lisaks olen õppinud kvaliteedijuhtimist, sest mulle meeldib teha asju üks kord ja õigesti.

Naudin hetkel tööd kasvavas loomingulises kollektiivis. Uued inimesed toovad juurde uut andekust ning võimalusi veelgi paremini koolitööd korraldada.

Me õpime kõik siis, kui sõnast pean, saab ma soovin, ma tahan. Suurepärane on kui õpikust loetut saab praktiliselt läbi katsetada üheskoos kaaslastega. Seda kõike pakub Loova tuleviku kool. Me õpime kõik koos: õpilased, õpetajad, lapsevanemad. Teeme koos oma kooli veelgi paremaks!

Kooli pidaja esindaja ja õppetöö konsultant: Kristi Laanemäe

kristi@tulevikukool.edu.ee

Õpetamine on korraga nii kunst kui ka teadus. Ja haridus on kõige tähtsam asi üldse. On väga hea tegeleda kõige tähtsama asjaga. Nagu kõik inimesse puutuv, on ka õpetamine ja õppimine, väga paljude muutujatega võrrand, mille lahendamisel kõik kõigilt pidevalt õpivad.

Olen omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonnast ja magistrikraadid samast ülikoolist kunstiõpetuse õpetaja ja uusmeedia erialalt. Töötan ka Tallinna Ülikoolis lektorina ning koolitan õpetajaid. Samuti olen mitmete õpikute autor ja annan oma panuse Riikliku Õppekava arendusse.

MEIE KOOLIS ÕPETAVAD:

 

Kätlin Kallas; klassiõpetaja

Pean oluliseks, et õpilased oskaksid ennast ja oma kaaslasi analüüsida. Koolirõõmu tagab usalduslik suhe õpetajaga ning võimalus jääda iseendaks. Eksimus on edasiviiv kogemus, mitte õnnetus. Inspiratsiooni ja väljakutseid!

Oman haridusteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist. Pärast nelja aastat Soomes elamist olen õpetajana tagasi Eestis, nautides  laste seltsi ja nendega koos maailma avastamist.

Mari Ratassepp; klassiõpetaja

Olen õppinud erinevates koolides nii ärijuhtimist kui moodi. Lisaks õppinud klaverit, laulnud erinevates koorides ja täiendanud end muusika- ja tantsuteraapia alal ning õpetanud pisikestele muusikat. Muusika on see, mis on igapäevaselt mu ümber ning ilma milleta ei möödu ükski mu päev. Hetkel täiendan end pedagoogika alal. Minu hobideks on jooga, teater, muusika.

 Parim nõuanne on ühest loetud raamatust: „Mõned päevad koosnevad üleni ainult lõhnadest, pole muud kui maailm puhub ühest ninasõõrmest sisse ja teisest välja.“


Liispet Undusk; kunstiõpetaja

Olen omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühisõppeval kunstiõpetaja erialal.

Oma töö juures hindan enim võimalust anda õpilastele midagi, mida nad vajavad oma tulevases elus ja mille olulisus on neile selgesti mõistetav. Ideaalne õpikeskkond võiks rajaneda õpetaja ja õpilase vahelisel pideval koostööl, tänu millele kool ja ülejäänud elu poleks omavahel eraldatud. Laps võiks tajuda kooli kui kohta, mis aitab tal iseendale suuremaid eesmärke seada ja nende saavutamisel koolilt pidevalt toetust ja suunamist leida.

Martin Salong; kehalise kasvatuse õpetaja

Olen õppinud kehalise kasvatuse õpetajaks.

Kool on nagu teater, sa astud sisse uksest, teadmata, mis täpselt juhtuma hakkab. Kas kavas on draama, komöödia, tragöödia või romantika hõngu, see selgub töö käigus. Toimetada tuleb olevikus, just nüüd ja praegu, et oleks hea minevikku meenutada ja loovalt tulevikku vaadata.

 

Li Langebraun; muusikaõpetaja

VHK Gümnaasium (muusikaharu) lõpetasin 2008 . EMTA muusikapedagoogika eriala  on omandamisel alates 2015.

Pillidest olen õppinud ja mängin viiulit, väikekannelt, kontrabassi, kitarri, klaverit.

Armastan muusikamaailma selle mitmekesisuses ja lõputuid võimalusi, mida see pakub. Ma naudin lastega suhtlemist, imetlen nende avatud, vahetut olekut ja loomingulisust. Oma teadmiste, oskuste ja muljete abil püüan avada muusika erinevaid tahke, et võiks tekkida huvi, uudishimu, äratundmine.

Usun muusika võimesse sügavalt puudutada, ühendada, luua rõõmu, pakkuda lohutust, toetada inimest läbi kogu elu. Muusika kaudu jõuame lähemale iseendale. Muusikaga tegelemine saab kasvamist ja õppimist igakülgselt võimedada ja tagant lükata.