MEIE INIMESED

MEIE KOOLI JUHIVAD:

Direktori kohusetäitja Kristi Laanemäe; telefon +372 555 233 55
Võta ühendust aadressil info@tulevikukool.edu.ee

MEIE KOOLIS ÕPETAVAD:

Gedi Põder; klassiõpetaja

“Soovin, et õpilased mõistaksid, et elus on koostööoskus, üksteise n-ö kiiksude aktsepteerimine ning teineteise austamine väga olulised. Me õpime üksteiselt ja iseendalt iga päev midagi uut. Üheks suurimaks väljakutseks õppimise (mis toimub kogu elu!) juures on arusaamine, et ka eksimine annab meile uued võimalused, teadmised ja oskused.”

Gedil on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist loodusteaduslike ainete erialalt ning magistrikraad sama ülikooli loodusteadusteaduslike ainete õpetaja erialalt. Talle meeldib õpetajatöö juures kõige enam laste suurepärane ning kohati lausa uskumatult piiritu loovus. Ja muidugi see, et mitte ükski päev pole kunagi teisega sarnane…

 
Kätlin Kallas; klassiõpetaja

“Pean oluliseks, et õpilased oskaksid ennast ja oma kaaslasi analüüsida. Koolirõõmu tagab usalduslik suhe õpetajaga ning võimalus jääda iseendaks. Eksimus on edasiviiv kogemus, mitte õnnetus. Inspiratsiooni ja väljakutseid!”

Kätlinil on haridusteaduste magistrikraad Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist. Pärast nelja aastat Soomes elamist on ta alustava õpetajana tagasi Eestis ning napid kogemused haridusmaastikul teda ei hirmuta. Kätlin naudib laste seltsi ja nendega koos maailma avastamist.

 

Jana Pokotylo; kunstiõpetaja

“Õpetaja peaks pakkuma inspireerivaid väljakutseid, toetavat tagasisidet ja piisavalt tähelepanu. Õppimises on aga kõige olulisem sisemine motivatsioon, motivatsioonile toetuvad iseseisvad otsused ning otsustest tulenev isiklik vastutus – kõik see loob ennastjuhtiva isiksuse.”

Janal on bakalaureusekraad Tartu Kõrgemast Kunstikoolist ning hetkel õpib ta Tallinna Ülikooli kunstiõpetuse magistriõppes. Oma töö juures meeldivad Janale enim lapsed ning see, kui ta saab aidata neil isiksustena avaneda, ennast leida ja väljendada ning sellest protsessist rõõmu tunda.

 

Pille Pedak; muusikaõpetaja

“Õppimisel pean oluliseks elulist ja terviklikku õppimist, kus teadmised omandatakse läbi kogemuse.”

Pille on lõpetanud Tallinna Georg Otsa nimelise Muusikakooli koorijuhtimise ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika erialal. Lisaks on ta täiendanud end Hamburgi Muusika ja Teatri Kõrgkoolis ning Viini Muusika ja Kujutava Kunsti Ülikoolis. Talle meeldib läbi kogemuste lastes muusika vastu huvi äratada ning neid seeläbi maailma paremini mõistma õpetada.

Kristi Laanemäe; õppetöö konsultant, direktori kohusetäitja, asendusõpetaja

“Õpetamine on korraga nii kunst kui ka teadus. Ja haridus on kõige tähtsam asi üldse. On väga hea tegeleda kõige tähtsama asjaga. Nagu kõik inimesse puutuv, on ka õpetamine ja õppimine, väga paljude muutujatega võrrand, mille lahendamisel kõik kõigilt pidevalt õpivad.”

Kristil on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonnast ja magistrikraadid samast ülikoolist kunstiõpetuse õpetaja ja uusmeedia erialalt. Kristi töötab ka Tallinna Ülikoolis lektorina ning koolitab õpetajaid. Samuti on ta mitmete õpikute autor.