Järelvalve

Riiklikku järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 56876436