Eelkool

PROOVIKOOL/EELKOOL

Kellele: 6.-8. aastastele
Toimub: esmaspäeviti kell 15.00-18.00
Õpetaja: Lea Netz
Tasu: 65 eurot kuus

Registreeru: http://tulevikukool.edu.ee/huvitegevus/

Proovikool on mõeldud koolieelikutele. Sobib ka neile, kes otsivad lapsele põnevat, harivat ja loovust arendavat tegevust lisaks lasteaiale. Proovikooli õppetegevuses kasutatakse Asustamise meetodit nagu Loova tuleviku kooliski. Lapsed saavad õppeaasta alguses välja mõeldud asustamata saare kaardi. Õppetegevused lähtuvad stsenaariumist, et lapsed kolivad saarele elama mängides läbi erinevaid olukordi ja teemasid, mis selle käigus ette võivad tulla. Õpe keskendub ka väärtuskasvatusele. Igal kuul on keskmes väärtused ja iseloomuomadused, mis hooliva, ettevõtliku, loova ja iseseisva isiksuse kujunemisel olulised.

​PROOVIKOOLI EESMÄRGIKS ON:

Harjutada kollektiivis olemist ja eesmärgipärast toimetamist.
Arendada loovust, iseseisvust ja aktiivset hoiakut.
Arendada väljendusoskust ja -julgust.
Arendada mõtlemisoskusi ja probleemilahendusoskusi.
Arendada inimeseks olemise oskusi (Mina ja minu tunded ning mõtted, mina ja teised, minu soovid ja eesmärgid jne).
Õppida lugemist/kirjutamist, matemaatikat, loodus- ja inimeseõpetust, kultuuri, kunsti ja käsitööd, lõimitult ja mänguliselt.
Õppida omavahel ja õpetajaga ning vanematega õppimises koostööd tegema.
Pakkuda positiivset õppimiskogemust.

Eesmärgiks ei ole:
Valmistada last ette erinevate koolide sisseastumiskatseteks.
Harjutada last 45 minutit paigal isuma.
Täita töövihikuid.
Õpetada lapsi vastuvaidlemata käske täitma.

 

Lea Netz- proovikooli õpetaja

“Mulle  meeldib vastu võtta uusi väljakutseid, töötada ühise meeskonnana. Minu kui õpetaja roll on toetada  lapse igakülgset arengut, suunates teda otsima, avastama , leidma. Oluline on mänguline, eksperimenteeriv ja uuriv käsitlus, mis toetab laste spontaanset eneseväljendust ning julgustab märkama ja vaatlema erinevaid nähtusi ja valdkondi. Teadmised ja oskused omandatakse loova tegevuse käigus.”

“Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest.” Albert Einstein

Lea on omandanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis algklasside õpetaja magistrikraadi.  Õpetaja on Lea olnud juba 31 aastat ning omab ka koolitaja kogemust. Harjumaa aasta õpetajaks valiti 2009.a.

Lea on eelkooli tööraamatu „Esimesed sammud tarkuse teel” (1.osa) üks koostajatest ning selle abil õpetanud lapsi juba kuus aastat.